Powstanie listopadowe – 185-ta rocznica

W niedzielę 29 listopada br. w Warszawie, przy Pomniku Bitwy pod Olszynką Grochowską, upamiętniono 185. rocznicę Powstania Listopadowego. W uroczystości tej uczestniczyło Stowarzyszenie Ułanów Grochowskich, wystawiliśmy sekcję ułanów w „białych mundurach”.

Uroczystość, którą poprzedziła msza św. polowa, obyła się w asyście podchorążych z Wojskowej Akademii Technicznej i Dowództwa Garnizonu Warszawa. W jej trakcie został odczytany apel poległych i oddano salwę honorową. Na ceremonię przybył nowo mianowany Minister Obrony Narodowej p. Antoni Macierewicz oraz przedstawiciele z MON, przedstawiciele z urzędów dzielnicowych m.st. Warszawy, organizacji i związków kombatanckich oraz harcerskich, a także mieszkańcy. Uczestnicy uroczystości złożyli wieńce przed Pomnikiem Bitwy pod Olszynką Grochowską.

Pomnik Bitwy pod Olszynką Grochowską znajduje u zbiegu ulic Szerokiej i Traczy. Pomnik upamiętnia największą bitwę Powstania Listopadowego – bitwę o Olszynkę Grochowską z 25 lutego 1831 r., w której 59 tys. Rosjan pod dowództwem feldmarszałka Iwana Dybicza, dysponujących 178 armatami próbowało kilkoma falami natarcia przełamać linię obrony Polaków. Wojskami polskimi liczącymi ok. 36 tys. żołnierzy i 114 armatami dowodził generał Józef Chłopicki. Polacy zatrzymali natarcie na Warszawę, a na placu boju pozostało prawie 7,3 tys. powstańców i niemal 10 tys. żołnierzy carskich. W 1916 r. Towarzystwo Przyjaciół Grochowa postawiło na jednej z wydm w miejscu bitwy drewniany krzyż upamiętniający biorących w niej udział bohaterów. W setną rocznicę zmagań, w 1930 r., krzyż wymieniono na metalowy. Tradycyjnie uroczystości pod pomnikiem odbywają się corocznie w rocznicę bitwy oraz w rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego.

W czasie trwania Powstania Listopadowego siły polskie liczyły ok. 150 tys. żołnierzy, zaś siły Imperium Rosyjskiego dysponowały 200-tysięczym wojskiem. Powstanie upadło 21 października 1831 r.