V Piknik Kawaleryjski Suwałki

Stowarzyszenie brało udział w organizowanych już po raz piąty, Pikniku Kawaleryjskim w Suwałkach. Piknik jest otwartą dla publiczności imprezą plenerową, której celem jest podtrzymywanie kawaleryjskich tradycji Suwałk – w okresie międzywojennym licznego garnizonu, w skład, którego wchodziły m.in.: 2 Pułku Ułanów Grochowskich, 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich i 4 Dywizjonu Artylerii Konnej, a także szeroko rozumiana promocja idei kawaleryjskiej i sportu konnego.

Dotychczasowe cztery edycje Pikniku spotkały się z dużym zainteresowaniem publiczności (ogółem wzięło w nich udział kilkanaście tysięcy widzów), oraz mediów (obszerne relacje ukazały się na łamach prasy w radiu i telewizji).