Archiwa tagu: wszystkich świętych

Dzień Wszystkich Świętych 2015

W przeddzień wszystkich świętych oraz w dniu 1 listopada Członkowie Stowarzyszenia Ułanów Grochowskich zapalili znicze przy grobach ułanów i oficerów 2 Pułku. W tym roku oprócz Warszawy gdzie są pochowani ułani na cmentarzach: Powązki Wojskowe, Warszawskie Stare Powązki, cmentarz Bródnowski, swoją akcję rozszerzyliśmy na inne miejscowości. Stowarzyszenie zapaliło znicz pamięci w Celestynowie, Serokomli, Grodzisku Mazowieckim, Rzekuniu, Suwałkach, Laskach. Wśród wielu odwiedzonych grobów zapalając znicze wspominaliśmy sylwetki m.in. wach. Jana Krawczyka, mjr. Kazimierza Szoslanda, płk. Kazimierza Plisowskiego, rtm. Tadeusza Rószkiewicza, ppor. Ludwika Karnkowskiego, rtm. Henryka Jodkowskiego. Po raz kolejny mieliśmy zaszczyt wziąć udział w akcji prowadzonej przez Zespół Szkół im. 2 Pułku Ułanów z Przebrodu. Szkoła od kilku lat w dzień wszystkich świętych na cmentarzu w Suwałkach przy obelisku 2 Pułku Ułanów Grochowskich zapala 243 znicze upamiętniające ułanów z tego pułku. Przy każdym zniczu przypięty jest biało-granatowy proporczyk oraz imię i nazwisko poległego ułana. Nie mogło zabraknąć “naszego” znicza przy obelisku upamiętniającego gen. brygady Adolfa Waraksiewicza w Mszanowie. W tym roku zapalono znicz przy pomniku ułanów 2 PU, którzy polegli w trakcie walk z bolszewikami. Walki toczone były na ziemi rzekuńskiej w sierpniu 1920 roku i zostali pochowani w zbiorowej mogile, na cmentarzu parafialnym w Rzekuniu, obok mogiły marynarzy z 1 batalionu Pułku Morskiego.

 

Dzień Wszystkich Świętych 2014

W dniu 1 listopada, w dzień Wszystkich Świętych, w godzinach wieczornych, delegacja naszego Stowarzyszenia odwiedziła cmentarze, na których znajdują się groby ułanów i oficerów 2 Pułku Ułanów. Wspólnie odwiedziliśmy cmentarze w Grodzisku Mazowieckim, Celestynowie, warszawskie Stare Powązki oraz Powązki Wojskowe. Zatrzymywaliśmy się przy grobach osób, które znamy z kart historii 2 Pułku Ułanów oraz osób, z którymi jeszcze zaledwie kilka lat temu wspólnie spotykaliśmy się na różnego rodzaju uroczystościach państwowych, spotkaniach Rodziny Pułkowej 2 Pułku czy też świątecznych spotkaniach organizowanych przez nasze Stowarzyszenia. Wśród wielu odwiedzonych grobów zapalając znicze wspominaliśmy sylwetki m.in. wach. Jana Krawczyka, mjr. Kazimierza Szoslanda, płk. Kazimierza Plisowskiego, rtm. Tadeusza Rószkiewicza, ppor. Ludwika Karnkowskiego, rtm. Henryka Jodkowskiego oraz tych, którzy sercom naszym najbliżsi, gdyż to Oni pomagali nam tworzyć nasze Stowarzyszenie – płk. Aleksandra Chajęckiego oraz rtm. Włodzimierza Suchodolskiego. Cześć Ich pamięci! Przy każdym zapalanym zniczu pozostawialiśmy mały proporczyk w barwach i z odznaką 2 Pułku Ułanów oraz z symbolem naszego Stowarzyszenia.

Akcję odwiedzana grobów w dniu Wszystkich Świętych organizujemy już od wielu lat lecz w tym roku, po raz pierwszy, mieliśmy zaszczyt zapalać symboliczne znicze ułanom również w imieniu uczniów Zespołu Szkół im. 2 Pułku Ułanów z Przebrodu. Przy każdym zapalonym zniczu umieszczaliśmy też chorągiewki w barwach 2 Pułku Ulanów, które zostały własnoręcznie przygotowane przez uczniów z Przebrodu a dostarczone do nas przez nauczyciela historii – pana Stanisława Mackiewicza. Bardzo dziękujemy Wam, drodzy uczniowie, za ten wspaniały gest pamięci oraz chęć współdziałania z naszym Stowarzyszeniem, mającym na celu oddanie hołdu żołnierzom i oficerom 2 Pułku Ułanów. Mając na uwadze Wasze niebywałe zaangażowanie w pielęgnowanie pamięci o 2 Pułku Ułanów oraz wsparcie jakie otrzymujecie ze strony dyrekcji oraz całego grona pedagogicznego liczymy na to, że jeżeli kiedyś wybierzecie się ze szkolną wycieczką do Warszawy, to najważniejszym punktem Waszej wycieczki będzie odwiedzenie właśnie tych miejsc, w których spoczywają postacie wybitne i mające ogromny wpływ na dzieje naszego wspólnego Patrona, jakim jest 2 Pułk Ułanów Grochowskich im. gen. Józefa Dwernickiego. My ze swojej strony deklarujemy chęć spotkania z Wami na warszawskich cmentarzach, tak abyśmy mogli wspólnie oddać hołd Bohaterom naszej Ojczyzny oraz wymienić się z Wami posiadaną wiedzą.