Archiwa tagu: przebród

Podziękowanie dla Zespołu Szkół w Przebrodzie

Z okazji 5. rocznicy nadania szkołom w Przebrodzie imienia 2 Pułku Ułanów Grochowskich Stowarzyszenie Ułanów Grochowskich im. gen Józefa Dwernickiego składa całej Społeczności szkolnej podziękowania w uznaniu zasług na rzecz krzewienia tradycji kawaleryjskich i patriotycznych 2 Pułku Ułanów Grochowskich oraz za pielęgnowanie pamięci o Białych Ułanach. Jednocześnie życzymy wytrwałości w osiąganiu dalszych sukcesów, związanych z podtrzymywaniem tak ważnej wartości, jaką niewątpliwie jest pamięć o Bohaterach naszej Ojczyzny.

Szczególne słowa podziękowania kierujemy do uczniów Zespołu Szkół w Przebrodzie:

Drodzy Uczniowie!

W imieniu Zarządu oraz Członków Stowarzyszenia Ułanów Grochowskich im. gen. Józefa Dwernickiego składamy Wam serdeczne podziękowania za zorganizowanie tak wspaniałej uroczystości, związanej z obchodami Dnia Patrona oraz za to, że mogliśmy wziąć w niej udział. Odnosimy wrażenie, że nie było wśród Was ani jednego ucznia, który by nie włączył się czynnie w przygotowanie tak złożonego i niezwykle atrakcyjnego występu. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem Waszego zaangażowania.

Nasze słowa uznania nie dotyczą jedynie doskonale zorganizowanego Dnia Patrona lecz wszystkich działań, w które angażujecie się, w trakcie Waszych zajęć szkolnych jak również poza nimi, nie rzadko poświęcając swój czas wolny, aby w sposób godny upamiętnić Patrona Waszych szkół. My już dziś jesteśmy przekonani, że jeżeli pielęgnowanie pamięci o 2 Pułku Ułanów będziecie realizować na dotychczasowym poziomie, to będziecie stanowić doskonały przykład do naśladowania dla innych szkół z terenu całego kraju. My, jako stowarzyszenie, możemy wyrazić naszą dumę z tego, iż możemy współdziałać z tak wspaniałą młodzieżą. To Wasz widok chwyta nas za serca, kiedy zapoznajemy się z relacją z Waszej corocznej akcji, prowadzonej na suwalskim cmentarzu, gdzie to za Waszą zasługą płoną setki zniczy, oddając hołd i czcząc pamięć Polskich Bohaterów.

Słowa uznania kierujemy do Was wszystkich, natomiast ze szczególną prośbą zwracamy się do uczniów III klasy gimnazjum. To Wy, Drodzy Gimnazjaliści, już niebawem opuścicie mury szkoły w Przebrodzie. Jesteśmy przekonani, iż Wasze umysły, po wielu latach nauki, są przepełnione wiedzą z zakresu języka polskiego, matematyki oraz wielu innych, niezwykle ważnych i niezbędnych do dorosłego życia dziedzin. Jednak pozostajemy w nadziei, iż w Waszych sercach zawsze znajdzie się miejsce na pamięć o 2 Pułku Ułanów a wartości, które są symbolizowane przez biało-granatowe barwy będą nieustannie obecne w Waszym codziennym życiu. Mamy nadzieję, iż pomimo wielu nowych obowiązków, znajdziecie czas aby wziąć czynny udział w akcji „Przywrócić Pamięć” lub w innych działaniach, związanych z kultywowaniem pamięci o Białych Ułanach, dając w ten sposób nieoceniony przykład Waszym młodszym koleżankom i kolegom. To do Was, Drodzy Gimnazjaliści, kierujemy słowa naszego poety Jana Kochanowskiego:

„A jeśli komu droga otwarta do nieba,
Tym, co służą Ojczyźnie. Wątpić nie potrzeba,
Że co im zazdrość ujmie, Bóg nagradzać będzie…”.

Zarząd oraz Członkowie
Stowarzyszenia Ułanów Grochowskich
im. gen. Józefa Dwernickiego

Dzień Patrona w Zespole Szkół w Przebrodzie

15 maja 2015 roku przedstawiciele naszego Stowarzyszenia mieli zaszczyt uczestniczyć w obchodach Dnia Patrona, w Zespole Szkół im. 2 Pułku Ułanów w Przebrodzie. Ze względu na 5. rocznicę nadania imienia szkołom, tegoroczne obchody miały charakter szczególny i uroczysty.

Obchody Dnia Patrona rozpoczęły się uroczystym apelem przed gmachem szkoły, w miejscu gdzie znajdują się głazy upamiętniające 2 Pułk Ułanów Grochowskich – Patrona Szkół. W obecności pocztów sztandarowych, nauczycieli oraz uczniów na maszt została wciągnięta flaga narodowa oraz proporzec w biało-granatowych barwach – barwach 2 Pułku Ułanów. Po odśpiewaniu Hymnu Narodowego oraz Hymnu Szkoły uczniowie zapalili symboliczne znicze a pamięć o Białych Ułanach została uczczona minutą ciszy.

Kolejnym etapem obchodów Dnia Patrona było odwiedzenie suwalskiego cmentarza. Wybraliśmy się tam w towarzystwie delegacji uczniów z Przebrodu. Przy obelisku upamiętniającym poległych ułanów oddaliśmy hołd oraz uczciliśmy Ich pamięć zostawiając wiązankę kwiatów oraz zapalając znicze. Następnie, wraz z uczniami, udaliśmy się w inną część cmentarza, do zbiorowej mogiły, w której pochowany jest m.in. wachmistrz Zygmunt Paliński – oficer 2 Pułku Ułanów.

W dalszej części dnia, w szkolnej klasie poprowadziliśmy dwie lekcje historii. W pierwszej kolejności spotkaliśmy się z uczniami szkoły podstawowej a następnie z gimnazjalistami. Podczas tych spotkań staraliśmy się przekazać uczniom wiedzę z zakresu umundurowania, wyposażenia ułana i konia oraz ważnych dat i wydarzeń z zakresu historii 2 Pułku Ułanów. Opowiadaliśmy również o zwyczajach i tradycjach jakie panowały w przedwojennej kawalerii. Głód wiedzy niezwykle zaangażowanej w spotkanie z nami młodzieży zaspokajaliśmy odpowiadając na szereg ciekawych pytań.

Kulminacyjną częścią obchodów Dnia Patrona była zorganizowana w doskonały sposób akademia szkolna. W nowej sali gimnastycznej zgromadzili się wszyscy uczniowie, grono pedagogiczne oraz licznie zaproszeni goście, wśród których znaleźli się m.in. rodzice uczniów oraz przedstawiciele lokalnych władz. Podniosły charakter uroczystości został doskonale podkreślony przez wyjątkowy wystrój sceny, którego część stanowiły ułańskie lance z proporcami a w centralnym miejscu zawieszony został portret generała Józefa Dwernickiego, twórcy 2 Pułku Ułanów. Uroczystą przemowę wygłosiła pani Dyrektor Zdzisława Milewska, witając wszystkich zgromadzonych oraz dziękując wszystkim, którzy przez szereg lat swą pracą przyczynili się do sukcesów, jakie odnoszą Szkoły, w pielęgnowaniu pamięci o swoim Patronie.

Po zakończeniu swojej przemowy pani Dyrektor udzieliła głosu członkom zarządu naszego Stowarzyszenia. Przygotowani na tę okazję, na ręce pani Dyrektor, złożyliśmy symboliczne podziękowania dla całej Społeczności szkolnej Zespołu Szkół w Przebrodzie w uznaniu zasług na rzecz krzewienia tradycji kawaleryjskich i patriotycznych 2 Pułku Ułanów Grochowskich im. gen. Dwernickiego. Wyraziliśmy również słowa naszego uznania dla uczniów, całego grona pedagogicznego oraz rodziców i wielu innych osób, za 5 lat pracy i godnego naśladowania wysiłku, ukierunkowanego na pielęgnowanie pamięci o 2 Pułku Ułanów. W sposób szczególny podziękowaliśmy również naszemu Przyjacielowi Stanisławowi Mackiewiczowi – nauczycielowi historii, gdyż to on był inicjatorem nadania szkołom imienia 2 Pułku Ułanów, napisał słowa szkolnego hymnu o Białych Ułanach, zainicjował i doskonale prowadzi coroczną akcję „Przywrócić pamięć” oraz koordynuje wszelkie działania naszego Stowarzyszenia, w których bierze udział młodzież z Przebrodu. Za całokształt pracy i wysiłku włożonego w pielęgnowanie pamięci o Ułanach Grochowskich oraz patriotyczną postawę, która zasługuje na najwyższe słowa uznania, pan Mackiewicz został uhonorowany przez nas Odznaką 2 Pułku Ułanów. Jesteśmy przekonani, że Odznaka ta, z jednej strony pozwoli nam wyrazić nasz podziw dla zasług pana Mackiewicza a z drugiej strony będzie dla niego doskonałą motywacją do dalszego wysiłku, związanego z kultywowaniem pamięci o naszym wspólnym Patronie. Z tej okazji, na forum całej szkolnej społeczności, został odczytany list gratulacyjny, który do pana Mackiewicza przesłał z Jasnej Góry Kapelan Żołnierzy Niepodległości – Ojciec Eustachy Rakoczy, będący również uhonorowanym Odznaką 2 Pułku Ułanów.

W dalszej części akademii odbył się występ uczniów, którzy w artystyczny sposób wszystkim przybyłym gościom zaprezentowali wojskowe wiersze i piosenki oraz bardzo ciekawe układy choreograficzne. Na nasz wyjątkowy podziw zasługiwały oczywiście recytacje i śpiewy z kawalerią jako motywem głównym oraz piękne wykonany nasz taniec narodowy – Polonez. Następnie mieliśmy możliwość zapoznania się obszerną prezentacją, w trakcie której uczniowie przedstawili działania szkoły, związane z ważnymi wydarzeniami, mającymi miejsce na przestrzeni ostatnich 5 lat, dotyczącymi pielęgnowania pamięci o Białych Ułanach.

Świąteczne życzenia ze szkoły w Przebrodzie

Tuż przed wigilią Bożego Narodzenia nasze Stowarzyszenie otrzymało przesyłkę z Zespołu Szkół z Przebrodu. Po otwarciu paczki okazało się, iż w środku znajdowała się pokaźnych rozmiarów bombka choinkowa, własnoręcznie wykonana przez uczniów szkoły w Przebrodzie. Bombka była ozdobiona niezliczoną ilością cekinów, które układały się w biało-czerwone barwy. Na bombce widoczne też były dwa proporce w barwach 2 Pułku Ułanów, napis “Z. S. 2 PUG” oraz życzenia “Wesołych Świąt”. Jesteśmy pod olbrzymim wrażeniem upominku, który otrzymaliśmy oraz dużego nakładu pracy i cierpliwości, których z pewnością wymagało wykonanie dla nas tak miłej niespodzianki.

Drodzy Uczniowie!
Na Wasze ręce składamy serdeczne podziękowania za pamięć i za Świąteczne życzenia. Jednocześnie, przy tej okazji pragniemy życzyć Wam samych sukcesów w pogłębianiu swojej wiedzy oraz wytrwałości w dążeniu do osiągania zamierzonych celów. Do Was kierujemy również słowa naszego wielkiego uznania dla Waszych działań oraz sumiennej pracy, związanej z pielęgnowaniem pamięci o Patronie Waszej Szkoły, jakim jest 2 Pułk Ułanów Grochowskich.

Zarząd oraz członkowie Stowarzyszenia Ułanów Grochowskich im. gen. J. Dwernickiego.

Przywrócić Pamięć – Suwałki, listopad 2013.

Przywrócić Pamięć.

Rok temu uczniowie 2 klasy Gimnazjum wykonali wielką pracę ustalając listę ułanów, którzy oddali życie za Ojczyznę. Efektem jej było zapalenie 243 zniczy przy obelisku 2 Pułku,znajdującym się na cmentarzu w Suwałkach. Jeden z członków Stowarzyszenia Ułanów Grochowskich  powiedział do uczestników tej akcji, na pogrzebie rtm. Suchodolskiego:„powaliliście nas na kolana”. Był to największy komplement jaki można było usłyszeć z ust ludzi, których pasją jest kultywowanie tradycji 2 Pułku Ułanów Grochowskich.

W tym roku gimnazjaliści postanowili ponownie zapalić znicze przy „Ułańskim Pomniku”. Chcieli jednocześnie zwrócić uwagę na dwa szeregi grobów żołnierzy poległych w latach 1919 -1920. Został wymyślony sposób zwrócenia uwagi na żołnierskie groby. Każdy miał być przystrojony biało-czerwonym proporczykiem, uszytym przez jedną z mam. Uczniowie przygotowali również znicze, opatrzone plakietką o treści „Żołnierzowi Polskiemu poległemu za Ojczyznę (tu wpisywano swoje imię i klasę) Szkoła im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie”. Do każdego znicza dołączona była biało-czerwoną chorągiewka. Do swoich działań zaprosili również uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego w Suwałkach. Oni także przygotowali znicze według  pomysłu gimnazjalistów z Przebrodu.

Akcję rozpoczęto w godzinach porannych 31 października. Ustawiono znicze i proporce pułkowe przy Pomniku Ułańskim, rozstawiono biało–czerwone chorągiewki i duże znicze na żołnierskich grobach. Kiedy oczekiwano na przybycie pierwszych klas z “dziewiątki”, niespodziankę sprawiły przedszkolaki z Przedszkola nr 4, których kilkunastoosobowa grupa pod opieką swoich wychowawczyń przybyła na cmentarz by zapalić znicze na żołnierskich mogiłach. Dalej potoczyło się już bez niespodzianek. Zaczęły przybywać klasy ze szkoły nr 9, a następnie kolejne klasy z Zespołu Szkół w Przebrodzie. Na żołnierskich grobach zrobiło się biało-czerwono od proporczyków przy zapalanych zniczach. Uczniowie stawali na chwilę zadumy czy modlitwy i wracali do swoich zajęć w szkołach. Od pierwszych minut akcja wywoływała zaciekawienie ludzi zdążających na groby bliskich. Zatrzymywali się, spoglądali na krzątających się wśród żołnierskich grobów młodych ludzi, oglądali przystrojone groby, zadawali pytania. Wielu z zatrzymujących się sięgało do toreb i stawiało swój znicz obok zniczy uczniów. Widok ten wywoływał uśmiech na twarzach gimnazjalistów, „akcja przyniosła pozytywny skutek”.  Przed powrotem do szkoły gimnazjaliści postawili jeszcze znicze udekorowane proporczykami w barwach 2 Pułku Ułanów Grochowskich na grobach ułanów spoczywających na suwalskim cmentarzu.

Dalsza część działań odbyła się 2 listopada. Uczniowie z rodzicami wymienili wypalone wkłady w zniczach przy Pomniku Ułańskim i na żołnierskich mogiłach. Podobnie uczyniło wielu uczniów z “dziewiątki”. Obok uczniowskich stały również znicze zapalane przez innych ludzi odwiedzających cmentarz. Przez trzy dni nie zabrakło migocących światełek na grobach żołnierzy, którzy oddali swoje życie za Ojczyznę. Stały się one znakiem, że pamiętamy o ich ofierze.

W akcji wzięli udział uczniowie z klas I –IV  Szkoły Podstawowej nr 9 im Włodzimierza Puchalskiego w Suwałkach, uczniowie z klas I –VI  Szkoły Podstawowej im 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie, uczniowie klas I – III Gimnazjum im 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie i bardzo wielu rodziców z obu szkół.

Relacja: Stanisław Mackiewicz – Zespół Szkół im. 2 Pułku Ułanów w Przebrodzie.

Spotkanie z uczniami Zespołu Szkół w Przebrodzie

W piątek, 04-11-2013 r. we wczesnych godzinach porannych, nasze Stowarzysznie odwiedziło Zespół Szkół (Szkołę Podstawową oraz Gimnazjum) im. Drugiego Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie. Uroczystość zaczęła się od apelu, wciągnięcia na maszt flagi państwowej oraz proporczyka w barwach Drugiego Pułku Ułanów. Po apelu udaliśmy się do sali gimnastycznej, gdzie wygłosiliśmy wykład o historii kawalerii, a w tym o dziejach i zwyczajach drugiego Pułku Ułanów Grochowskich. Uczniowie klas podstawowych mogli zapoznać się z ułańskimi mundurami, uzbrojeniem oraz wyposażeniem. Kolejnym etapem naszego spotkania była uroczysta msza święta w mieszczącym się nieopodal przepięknym, drewnianym kościele. Uroczystość religijna miała tego dnia dwa akcenty: pierwszy – obecność obrazu jasnogórskiego, który tego dnia był wystawiony właśnie w tej świątyni; drugi –  obecność naszej delegacji ze sztandarem pułkowym. Msza święta miała wyjątkowo patriotyczny i podniosły charakter, gdyż była poświęcona poległym, zamordowanym, zaginionym i zmarłym Ułanom Grochowskim. Podczas uroczystości mieliśmy zaszczyt spotkać i przywitać pana Zdzisława Palińskiego, syna wach. Zdzisława Palińskiego. Po mszy świętej udaliśmy się na cmentarz w Suwałkach, gdzie po krótkiej uroczystości zapaliliśmy znicze i zmówiliśmy w skupieniu i ciszy modlitwę za zmarłych, nad grobami Ułanów Grochowskich. Następnym etapem dnia był kolejny wykład historyczny, tym razem dla młodzieży gimnazjalnej. Furorę jak zwykle zrobił Pinokio, czyli nasz drewniany koń, na którego grzbiet tłumnie wskakiwała młodzież. Uczniowie gimnazjum zapoznali się z historią II RP oraz historią Drugiego Pułku Ułanów. Gimnazjaliści z zaciekawieniem słuchali ułańskich opowieści o koniach i wojowaniu. Ostatnim etapem naszego dnia był uroczysty obiad z gronem pedagogicznym szkoły. Obiad przeciągnął się aż do kolacji, a śpiewom, opowieściom i wspomnieniom nie było końca.

W imieniu Stowarzyszenia Ułanów Grochowskich im. J. Dwernickiego, na ręcę Pani Dyrektor Zdzisławy Milewskiej oraz Pana Stanisława Mackiewicza, składamy podziękowania za zaproszenie do spotkania z młodzieżą oraz do udziału w uroczystości kościelnej, poświęconej Żołnierzom Drugiego Pułku Ułanów.