Spotkanie Wielkanocne 2011

Nasze Stowarzyszenie w tym roku zorganizowało spotkanie wielkanocne w kawiarni w Warszawie. Spotkaliśmy się wspólnie z naszym weteranem P. rtm. Włodzimierzem Suchodolskim a także z innymi znamienitymi gośćmi. Spotkanie przebiegło w miłej i przyjacielskiej atmosferze. W czasie spotkania, oficjalnie przekazaliśmy miniaturę odznaki pułkowej P. Marianowi Cyngottowi, synowi bohatersko poległego w ’39 r. oficera M. Cyngotta