Rekonstrukcja „Obrona Grochowa”, Warszawa

Na zaproszenie warszawskiego Centrum Promocji Kultury Praga Południe nasze stowarzyszenie wzięło udział w inscenizacji „Obrony Grochowa – Wrzesień 1939”. Rekonstrukcja obrony Grochowa miała na celu przypomnieć bohaterskich obrońców Warszawy, uczestników kampanii wrześniowej 1939 roku. Pokolenia urodzone już po wojnie mogły choć przez moment zobaczyć to, co działo się 70 lat temu na Pradze w rejonie ulic Grochowskiej, Międzyborskiej, Grenadierów. 14 września 1939r dowództwo odcinka obrony „Grochów” objął płk Stanisław Sosabowski, który na czele 21 Pułku Piechoty „Dzieci Warszawy” ze wsparciem dwóch batalionów 336 Pułku Piechoty rezerwy i dywizjonu artylerii miał za zadanie nie dopuścić atakujących niemieckich dywizji od strony Wału Gocławskiego do przepraw mostowych przez Wisłę w kierunku centrum stolicy. Grochów został przecięty barykadami i okopami stanowiącymi punkty oporu. Trwały zacięte walki pomiędzy napierającymi siłami niemieckimi a polską obroną. 17 września 1939r Polacy kontratakowali, wziąwszy do niewoli 130 jeńców i odzyskali większość wcześniej utraconego terenu. Niemcy zaczęli systematycznie ostrzeliwać i bombardować Grochów oraz szturmować grupami piechoty i saperów poszczególne budynki. W rekonstrukcji nasze stowarzyszenie brało udział w jednym z kontrataków na pozycje niemieckie. Jedna z głównych ról w inscenizacji należała do naszego kolegi Huberta Zalewskiego przedstawiającego rolę porucznika – łącznika płk Sosabowskiego Żołnierze biorący udział w obronie odcinka „Grochów” nie poddali się. Broń złożyli 28 września 1939 r. w chwili kapitulacji całej Warszawy. Po zakończonej inscenizacji wszystkie grupy rekonstrukcyjne wzięły udział we wspólnej kolacji zorganizowanej przez CPK na świeżym powietrzu. (Relacja: Tomasz D.)