Poświęcenie Sztandaru, Częstochowa

W dniu 7 listopada 2010 r. miało miejsce bardzo ważne dla naszego stowarzyszenia wydarzenie – na Jasnej Górze została poświęcona kopia sztandaru 2 Pułku Ułanów Grochowskich. Pamiętny dzień dla naszego Stowarzyszenia. Po wielu trudach i wysiłkach nad stworzeniem sztandaru wg przedwojennego wzoru – mamy własny sztandar. Na czele 11-osobowej reprezentacji stanął dowódca Michał Wroński. Na Jasnej Górze serdecznie przywitał nas przyjaciel pułku i stowarzyszenia – o. Eustachy Rakoczy. Ojciec odprawił piękną msze świętą, podczas której poświęcił nasz sztandar. W czasie święcenia dowódca uroczyście ślubował strzec wartości kawaleryjskich. W kazaniu o. Eustachy nawiązał do historii pułku i sztandaru. Pokrótce przypomniał najważniejsze wydarzenia w dziejach 2 Pułku Ułanów. Po mszy św. dostąpiliśmy jeszcze jednego zaszczytu – o. Eustachy wręczył nam piękny ryngraf z wizerunkiem Cudownej Pani Jasnogórskiej. (Relacja Kamil K.) Relacja z Apelu Jasnogórskiego o. Rakoczego: