Parada Zwycięstwa, Praga, Czechy 2005

Siódmego maja 2005 roku braliśmy udział w Paradzie Zwycięstwa w stolicy Czech w Pradze.