Obsada trzeciego szwadronu

Obsada personalna III Szwadronu

Dowódca szwadronu rtm. Marian Tadeusz Cyngott poległ 2.10.39 r. pod Hordzieżą
Dowódca I plutonu ppor. Stanisław Bochno od 2.10.39 r. d-ca szwadronu
Dowódca II plutonu ppor. rez. Henryk Jodkowski  
Dowódca III plutonu ppor. rez. Leib Górewicz  
Szef szwadronu st. wachm. Zygmunt Paliński zaginął w 10.09.39 r. pod Rudką. Od 10.09.39 r. szef szwadronu plut. Marciniak Jan
Dowódca  I plutonu plut. Witold Wyżykowski  
Dowódca  II plutonu kpr. Jan Królak  
Dowódca  III plutonu Plut. Jan Marciniak do 10.09.39 r.

Poczet d-cy szwadronu:

  Plut. Pchor. Oporski zaginął 10.09.39 r.
  Kpr. Antoni Bielawski od 10.09.39 r. d-ca pocztu
  Kpr. Pchor. Zbigniew Świerczewski poległ 4.10.39 r. Wola Gułowska
  St. Uł. Edward Warakomski  
  St. Uł. Perkowski ranny 2.10.39 r.
  Uł. Eryk Blümke poległ 19.09.39 r. Świsłocz

I Pluton:

I sekcja  St. Uł. Bolesław Dymek sekcyjny zaginiony 10.09.39 r.
Uł. Pasiuta zaginiony 10.09.39 r.
Uł. Wojtkiewicz zaginiony 10.09.39 r.
Uł. Michał Lepiocha  
Uł. Kwiatkowski  
St. Uł. Michał Jakubowski zaginiony 19.09.39 r. Świsłocz
II sekcja  Kpr. Rajmund Ołów  
St. Uł. Arkadiusz Miedziucho luzak d-cy plutonu
Kpr. Wacław Gołębiowski kb ppnac.
St. Uł. Alfons Zawadzki zaginiony 3.10.39 r. Turzysko
Uł. Czesław Zaniewski  
Uł. Kasprzyk  
III sekcja Kpr. Nowosadko  
St. Uł. Stanislaw Zieleniecki zaginiony 4.10.39 r. Wola Gułowska
Uł. Mikołaj Zawadzki  
Uł. Okołczyk  
Uł. Wierzbicki  
Uł. Zwierzchowski  
Sekcja RKM Kpr. Aleksander Wróblewski zaginiony 19.09.39 r. Świsłocz
St. Uł. Dmochowski Jan poległ 2.10.39 r. Hordzież
St. Uł. Paweł Wojtas ranny 2.10.39 r. Hordzież
St. Uł. Bolesław Kulbacki zaginiony 19.09.39 r. Świsłocz
Uł. Tomulewicz       zaginiony 19.09.39 r. Świsłocz
St. Uł. Krysiuk  
Uzupełnienia plutonu:
  Uł. Antoni Okoński poległ 2.10.39 r. Hordzież
Uł. Ferenc  
St. Uł. Dominiak poległ 2.10.39 r. Hordzież
St. Uł. Jasionowski  
Uł. Zdanowski  
Uł. Taras  
Kpr. Łobaczewski  
Krp. Orzechowski  
St. Uł. Łosko zaginął 3.10.39 r. Turzystwo
Uł. Mrozowski  
Uł. Bolesław Nagrabski  
     
Brak wykazu II i III plutonu
     
Żołnierze o nieznanym przydziale z 3-go szwadronu:
  Kpr. Edward Gałązka  
  St. Uł. Stanisław Supranowicz  
  Uł. Jan Ciechomski  
  St. Uł.  Wilhelm Schmidt  
Przydzielona drużyna CKM w dn. 3.10.39 r.:
  Kpr.  Pchor. Zbigniew Szwejcer poległ 4.10.39 r.  Wola Gułowska
  St. Uł. Wacław Drużyński  
  St. Uł. Henryk Drobisz  
  St. Uł. Jan Chmielewski  
  Uł. Michał Malewicz  
     
Sanitariusz szwadronu Kpr. Pojawa ranny 19.09.39 r. Świsłocz
     
Lista podanych do oznaczenia z dn. 6.10.39 r.:
  St. Uł. Paweł Wojtas  
  Uł. Michał Lepiocha  
  St. Uł. Wacław Drużyński   
  St. Uł. Henryk Drobisz  
  St. Uł. Jan  Chmielewski  
  Uł. Michał Malewicz  
  Uł.  Bolesław Nagrabski  
  Uł. Mrozowski  
  Kpr. Edward Gałązka  
  Plut. Witold Wyżykowski  
  Plut. Jan Marciniak  
  Kpr. Pchor. Zbigniew Świerczewski  
  Kpr. Pchor. Zbigniew Szwejcer  
     
Podani do awansu:
  na wachmistrza  
    Plut. Jan Marciniak
    Plut. Witold Wyżykowski
  na plutonowych  
    Kpr. Antoni BielawskI
    Kpr. Rajmund Ołów
  na kaprali  
    St. Uł. Paweł Wojtas
    St. Uł. Edward Warakomski
    St. Uł. Stanislaw Supranowicz
  na st. ułanów  
    Uł. Wilhelm Schmidt
     
Sekcja ułanów z 13 PU, która dołączyła do 3-go szwadronu w dniu 27 września 1939 roku:
  Kpr. Tadeusz Aleksander Gackowski – Achmatowicz
  St. Uł. Stanisław Górka  
  Uł. Dymitr Apanasionok  
  Uł. Jan Urządkowski  
  Uł.Bronisław Lis  
  Uł. Stefan  Zalewski