Manewry, Podkowa Leśna 2005

Stowarzyszenie Ułanów grochowskich wraz z GRH „Cytadela” zorganizowała 16 lipca br. Manewry Wojsk Polskich. Manewry w formie jednodniowej odbyły się w plenerach Podkowy Leśnej.