Katyń – Pamiętamy

Przedstawiamy listę oficerów 2 PU Grochowskich zamordowanych w Katyniu.

Oficerowie, którzy wyruszyli z pułkiem na wojnę:
1. por. Janusz Antoni Raczkowski,
2. por. rez. Mieczysław Tytus Cabanowski.

Oficerowie, którzy służyli w 2 PU Grochowskich w latach wcześniejszych:
3. płk. Kazimierz Żelisławski,
4. mjr dypl. Mieczysław Henryk Fiedler,
5. mjr dypl. Marcin Stanisław Freyman,
6. mjr dypl. Michał Kłopotowski,
7. mjr dypl. Józef Lidwin,
8. mjr dypl. Leon Pruszanowski,
9. mjr Modest Romiszewski,
10. rtm Andrzej Mrozowski,
11. rtm w st. spocz. Marian Romuald Wiśniewski,
12. mjr Bronisław Czapski.

oraz oficerowie rezerwy:
13. por. rez. Izaak Goldwischt,
14. ppor. rez. Stefan Dominik Rekosz,
15. ppor. rez. Bohdan Różycki,
16. ppor. rez. Stefan Jerzy Słubicki,
17. ppor. rez. Stanisław Dominik Świętochowski,
18. por. rez. Teofil Wołowski.

oraz wielu innych, których nazwisk raczej nigdy nie poznamy…
PAMIĘTAJMY o Nich, bo jeśli nie my będziemy pamiętać to kto…?