Piknik, Otrębusy

W Otrębusach niedaleko Warszawy odbył się piknik. Wśród wielu atrakcji odwiedzający mogli zobaczyć umundurowanego XIX w. ułana z naszego Stowarzyszenia.