Wieczór Polaków, Konstancin Jeziorna 2007

Wieczorem gościliśmy w Konstancinie Jeziornej gdzie już po raz 3 odbył się “Wieczór Polaków” – 2 godzinne spotkanie na którym prowadzący w interesujący sposób przedstawił historię polskiej państwowości a zaproszony wnuk gen. Paszkowskiego przybliżył postać generała. Całość była bogato ilustrowana zdjęciami, pamiątkami i oryginalnymi nagraniami głosów czołowych polityków II RP. Na zakończenie wnieśliśmy tort, który szybko został pochłonięty przez zebraną publiczność przy akompaniamencie piosenek ułańskich.