Wieczór Polaków, Konstancin Jeziorna

W sobotę 4 listopada w Konstancińskim Domu Kultury odbył się „Wieczór Polaków”, którym rozpoczęto obchody 88 rocznicy odzyskania Niepodległości. Pomimo niesprzyjającej pogody liczna grupa widzów podziwiała pokaz musztry konnej oraz władania szablą i lancą przygotowany przez Stowarzyszenie Ułanów Grochowskich im. Generała Józefa Dwernickiego, pod dowództwem Huberta Zalewskiego. Druga część spotkania, przygotowana przez prawnika Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna – pana Krzysztofa Seroczyńskiego, miała miejsce już w sali widowiskowej domu kultury. Zebrani goście mieli okazję wysłuchać interesującej opowieści o losach zwykłych ludzi i Wielkich Polaków, którzy przyczynili się do odzyskania Niepodległości. Ta nietypowa lekcja historii wzbogacona została o inscenizacje, mające na celu przybliżenie ważnych wydarzeń i niezwykłych osób, które w istotny sposób wpłynęły na kształtowanie historii naszego kraju. Na oczach widzów, za pomocą nieznacznych zabiegów charakteryzatorskich, prowadzący spotkanie Krzysztof Seroczyński przemienił się w Marszałka Józefa Piłsudskiego. Dodatkowym urozmaiceniem wprowadzającym w nastrój dramatycznej walki o polską sprawę były pieśni żołnierskie i niepodległościowe śpiewane przez Chór parafialny z Klarysewa pod batutą Józefa Stępnia. Inscenizację współtworzyli mieszkańcy Konstancina: Małgorzata Gorczyca, Anna Wichlińska, Marek Kotowski, Marek Kotowski syn oraz Tomasz Kucza. Na zakończenie wieczoru burmistrz Marek Skowroński pokroił tort niepodległości, a przy poczęstunku jeszcze długo trwały rozmowy i wspólne świętowanie. Intencją Krzysztofa Seroczyńskiego, którego prywatną pasją jest historia, było zaktywizowanie lokalnej społeczności do wspólnego, kreatywnego i aktywnego świętowania ważnych historycznych dat i wydarzeń. Warto by było, żeby inicjatywa ta nie okazała się jednorazową, a idea współudziału mieszkańców przerodziła się w organizowanie obchodów rocznicowych przez kolejne osoby, w szczególności ludzi młodych.