Bitwa pod Raszynem, Raszyn 2006

Ułani Grochowscy brali udział w rekonstrukcji Bitwy pod Raszynem, stowarzyszenie wystawiło sekcję ułanów w „białych mundurach”. Bitwa pod Raszynem – bitwa lądowa w czasie wojny z Austrią podczas wojen napoleońskich, stoczona 19 kwietnia 1809 pod Raszynem (teren dzisiejszej gminy Raszyn) przez wojska polskie i saskie dowodzone przez księcia Józefa Poniatowskiego z korpusem wojsk austriackich dowodzonych przez arcyksięcia Ferdynanda d’Este. Potyczka zakończona podpisaniem przez obie strony porozumienia, była taktyczne nie rozstrzygnięta. Jednak zapoczątkowała ona kampanię, której plonem było między innymi dwukrotne powiększenie obszaru Księstwa i zwiększenie polskiej siły zbrojnej z 14 000 do 60 000 w niecałe trzy miesiące.