3 maja 2006

Trzeciego maja w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja ułani grochowscy przedefilowali przez Warszawę. Konstytucja 3 maja 1791, oficjalnie Ustawa rządowa, pierwsza w Europie ustawa zasadnicza, uchwalona na Sejmie Czteroletnim 1788–92; ustalała ustrój Rzeczypospolitej zgodny z ideami oświecenia; pozostawiła ustrój stanowy, wzmocniła władzę wykonawczą, wprowadziła zasadę dziedzicznego tronu; zniosła liberum veto, rozszerzyła prawa mieszczan, osłabiła pozycję magnatów (ograniczenie roli senatu i sejmików); gł. twórcy: król Stanisław August Poniatowski, I. Potocki, H. Kołłątaj; obalona 1792 przez zbrojną interwencję Rosji i konfederację targowicką.