XVII Zjazd Kawalerzystów II RP, Grudziądz

XVII Zjazd Kawalerzystów II RP, jak co roku realizowany przez Fundację na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej, w którym Stowarzyszenie brało udział konno. Wystawiliśmy poczet sztandarowy. Tegoroczne spotkanie przedwojennych oficerów, absolwentów słynnej CWK, zbiegło się z 85. rocznicą utworzenia w Grudziądzu Szkoły Jazdy, której ostatecznie nadano nazwę Centrum Wyszkolenia Kawalerii. W latach 1920 –1939, wyszkolono prawie 5 tys. oficerów, służących we wszystkich 40 pułkach kawalerii Wojska Polskiego. Sławetne CWK, było zgrupowaniem szkół: Szkoły Podchorążych Kawalerii i Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii, a jego komendant miał uprawnienia dowódcy brygady. Do gości honorowych tego XVII Zjazdu niewątpliwie należeli:

  • gen. bryg. Michał Gutowski – olimpijczyk z 1936 roku, członek Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari,
  • mjr Zbigniew Makowiecki – oficer 3. Pułku Strzelców Konnych, wiceprezes Zrzeszenia Kół Pułkowych Kawalerii i Artylerii Konnej,
  • rtm. Tadeusz Bączkowski – oficer 19. Pułku Ułanów Wołyńskich
  • mjr Kazimierz Michałowski – oficer 10. Pułku Ułanów Litewskich.

Z całego kraju przyjechali oficerowie kawalerii, absolwenci CWK, a wśród nich jedyny z żyjących założycieli grudziądzkiej Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej, mjr Władysław Janiszewski – oficer 4. Pułku Strzelców Konnych. Obchody XVII Zjazdu Kawalerzystów II Rzeczpospolitej, zgodnie z programem, rozpoczęły się 19 sierpnia br. złożeniem kwiatów na grobie gen. Stefana Kasprzyckiego na Cmentarzu Garnizonowym oraz przed obeliskiem upamiętniającym Szkołę Podchorążych Rezerwy Kawalerii. W kolejnym dniu wszyscy uczestnicy zjazdu udali się na grudziądzkie Błonia Nadwiślańskie, gdzie odbyły się główne uroczystości. O oprawę muzyczną zadbała, wyjątkowa, Orkiestra Garnizonowa Wojsk Lądowych z Elbląga. Uroczystość uświetniły Poczty Sztandarowe, Kompania Honorowa, pododdziały asystujące oraz pododdziały rozpoznawcze kultywującye tradycje kawaleryjskie. Na uroczystości przybył także dowódca Pomorskiego Okręgu Wojskowego, gen. Zbigniew Głowienka oraz dowódca Garnizonu Grudziądz, płk Jan Nogal, którzy odebrali meldunek od dowódcy uroczystości, kpt. Andrzeja Makowskiego, członka Rady Fundacji. Błonia Nadwiślańskie wypełniły tłumy grudziądzan. Mieszkańcy z całymi rodzinami czekali na wspomniane już atrakcje. Pierwszą z nich była wyjątkowa defilada, która nawiązywała i przypominała gościom i widzom przedwojenne tradycje wojskowe naszego grodu nad Wisłą. Uroczystą defiladę poprowadził dowódca Komendant Garnizonu Grudziądz, kpt. Andrzej Makowski, w której, poza kompanią honorową wystawioną przez 1. Ośrodek Szkolenia Kierowców, zaprezentowały się pododdziały asystujące z 1. Ośrodka Szkolenia Kierowców i 8. batalionu Walki Radioelektronicznej stacjonującego w historycznych koszarach Księcia Józefa Poniatowskiego – Szkoły Podchorążych Kawalerii oraz inne pododdziały. Niebywałym wydarzeniem był również koncert Orkiestry Garnizonowej Wojsk Lądowych z Elbląga, parada i pokazy jeździeckie Reprezentacyjnego Szwadronu Kawalerii WP oraz Klubów Kawaleryjskich przybyłych na tę uroczystość z różnych stron kraju. Po tych licznych i niepowtarzalnych atrakcjach, z uwzględnieniem czasu na odpoczynek dla szanownych gości, kawalerzyści chętnie odwiedzili historyczne koszary Księcia Józefa Poniatowskiego – swoją Szkołę Podchorążych Kawalerii. W niedzielę, w ostatnim dniu zjazdu 21 sierpnia, zaplanowana została uroczysta msza święta.