Poświecenie proporca, Podkowa Leśna 2004

W kościele św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej poświecono proporzec dowódcy 2 Pułku Ułanów Grochowskich.