Ślub

Dnia 8 maja 2004 roku Ułani Grochowscy uczestniczyli w ślubie kolegi. Ślub odbył się w kościele św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej, natomiast wesele w Państwowym Zespole Ludowym Pieśni i Tańca „MAZOWSZE” im. Tadeusza Sygietyńskiego.