Dokumenty

Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego

Potwierdzenie nadania numeru NIP

Statut stowarzyszenia

Deklaracja członkowska

Uchwała 5/2017 – Regulamin zwrotu kosztów SUG

 

Nr rachunku bankowego: Alior Bank nr 74 2490 0005 0000 4500 8880 7687

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (na dzień 26.11.2010) darowizny na organizacje pożytku publicznego (nie jest wymagany status opp) pozwalają, w kwocie nie przekraczającej 6% dochodu z (na dany rok podatkowy) na obniżenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.