Mogiła żołnierzy polskich w Leżnicy

Nasze Stowarzyszenie nawiązało kontakt z Towarzystwem Przyjaciół Kryłowa i Okolic. Osoby z tego Towarzystwa kilka lat temu podjęły rozmowy z lokalnymi władzami na Ukrainie, dotyczące naprawy znajdującej się w bardzo złym stanie technicznym mogiły Polskich Żołnierzy poległych w bitwie 1920 roku. Niestety, pomimo wyrażenia zainteresowania lokalnych władz tematem poprawy stany technicznego mogiły, do dziś nic nie zostały podjęte żadne konkretne działania. W związku z tym, wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Kryłowa i Okolic chcemy powrócić do rozmów, licząc iż wspólnym wysiłkiem uda nam się zabezpieczyć to miejsce przed niszczącym działaniem czasu. Liczymy również, że oprócz poprawy stanu technicznego mogiły uda nam się imiennie upamiętnić pochowanych tam ułanów.

Korzystając z cennych materiałów i informacji Towarzystwa Przyjaciół Kryłowa i Okolic wiemy że bitwa rozegrała sie w czasie wojny polsko-bolszewickiej, w dniu 12 września 1920 roku a swoim zasięgiem objęła kilka sąsiadujących ze sobą miejscowości. Walki odbywały się we wioskach: Michale, Morozowicze, Wolica Morozowiecka, Leżnica, Wołczek, Promów i Biskupicze. To właśnie w walce pod Morozowiczami polegli lub zmarli w wyniku odniesionych ran ułani z 2 Pułku:
1. Żyta Władysław – ułan
2. Nowak Stanisław – ułan
3. Szczap Antoni – st.ułan
4. Wysocki Mikołaj – ułan (ranny, zm. w Morozowiczach 13.IX.1920)
5. Jatczyszyn Jan – ułan
6. Brzozowski Stanisław – ułan
7. Bielawski Antoni – ułan
8. Ciemiecki Jan – ułan
9. Marjański Czesław – ułan
10. Drewnisz Ignacy – ułan
11. Król Tomasz – ułan
12. Gruszwicki Edmund -ułan(ranny, zm. w Morozowiczach 22.IX.1920)

Wśród poległych znaleźli się jeszcze ułani z innych pułków (m.in. 12, 14, 203) oraz żołnierze z 45 Pułku Strzelców.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z większą ilością informacji dotyczących opisanej powyżej bitwy oraz mogiły żołnierzy polskich w Leżnicy na stronie internetowej Towarzystwa Przyjaciół Kryłowa i Okolic, w artykule którego autorem jest pan Henryk Żurawski – www.krylow.info