Pomnik poświęcony żołnierzom Wojska Polskiego – Rudnia Baranowska (region Korosteński, obwód Żytomierski, Ukraina)

Nasze Stowarzyszenie nawiązało kontakt z Żytomierskim Obwodowym Związkiem Polaków na Ukrainie, który w porozumieniu z polskim Instytutem Pamięci Narodowej zamierza uczcić pamięć poległych w październiku 1920 r. w walkach z Konną Armią Budionnego.

ŻOZPU, we współpracy z IPN, Radą Ochrony Miejsc Pamięci i Męczeństwa i wieloma innymi instytucjami i organizacjami dąży do upamiętnienia poległych w walkach, które toczyły się w październiku 1920 roku w okolicach Korostenia i Rudni Baranowskiej. W walkach tych brały udział pułki ułanów – 2, 12 i 14 oraz 2 pułk szwoleżerów. Niestety, nie udało się ustalić dowódców jednostek polskich i rosyjskich. „Lista strat Wojska Polskiego” dokumentująca osobowe straty z wojny polsko-sowieckiej podaje jedno nazwisko żołnierza, poległego w Rudni Baranowskiej – był to ułan Aleksander Tymoszuk z 2 pułku ułanów.

Natomiast w Korosteniu, będącym miastem rejonowym, w walkach toczonych w październiku 1920 r. poległo 13 żołnierzy: – z 2 pułku ułanów: uł. Antonik Józef, kpr. Bogacki Bolesław, uł. Borowski Hipolit, uł. Czubek Władysław, plut. Jarząbkowski Antoni, uł. Kopański Lucjan, uł. Pawłowski Jan, ppor. Siemaszko Wojciech i uł. Zagolski Antoni. – z 12 pułku ułanów: uł. Ćwikła Wawrzyniec. – z 14 pułku ułanów: por. Jakubowski Czesław. – z 2 pułku szwoleżerów: szwol. Antkiewicz Stanisław plut. Feliniak Stanisław.
Prawdopodobnie właśnie ci wszyscy żołnierze spoczywają w mogile w Rudni Baranowskiej. (informacje zaczerpnięte z portalu Kresy24.pl, artykuł „Uczczeni po latach” z dn. 14.03.2014 r.).

W kontynuacji wspomnianego powyżej zamysłu budowy pomnika ku czci żołnierzy Wojska Polskiego chcemy również mieć swój udział tym przedsięwzięciu. Z uwagi na fakt, iż we wspomnianych walkach brał udział 2 Pułk Ułanów chcemy włączyć się w tę inicjatywę, w miarę naszych możliwości. Obecnie jesteśmy na etapie nawiązywania kontaktów z pomysłodawcami oraz ustaleniach, dotyczących realności tej budowy. W późniejszym terminie liczymy na opracowanie harmonogramu oraz kosztorysu, związanego z budową pomnika i późniejszą opieką nad nim.