Tablice imienne i informacyjne – cmentarz w Suwałkach

Mogiła ułanów 2 Pułku, znajdująca się na cmentarzu parafialnym w Suwałkach oraz pamięć o poległych jest w sposób wzorowy utrzymywana przez uczniów z Zespołu Szkół z Przebrodu. To uczniowie szkoły noszącej imię 2 Pułku Ułanów Grochowskich pielęgnują pamięć o białych ułanach. Przy obelisku upamiętniającym 2 Pułk Ułanów uczniowie zapalają znicze, z których każdy jest poświęcony jednemu z poległych ułanów. Uzyskany w ten sposób efekt jest wynikiem zaangażowania społeczności szkolnej, która takim działaniem przekazuje wiedzę o 2 Pułku wszystkim zainteresowanym tym tematem mieszkańcom Suwałk.

Nasza owocna współpraca z Zespołem Szkół z Przebrodu trwa już od wielu lat. Określając wspólne plany na kolejne lata wstępnie założyliśmy przedsięwzięcie polegające na imiennym utrwaleniu poległych 243 ułanów oraz umieszczenie przy wejściu na teren cmentarza tablicy informacyjnej opisującej historię obelisku. Z uwagi na początkowy etap tego przedsięwzięcia sposób wykonania i materiał z jakiego będą wykonane tablice z wyszczególnionymi nazwiskami poległych, jeszcze nie został szczegółowo określony.

Jeszcze w tym roku (tj. w 2017) chcemy wykonać wstępny projekt wykonania opisanych powyżej tablic. Chcemy również opracować wstępny kosztorys oraz harmonogram działań związanych z naszymi planami.