Tablice informacyjne – cmentarz w Rutkach

Na cmentarzu parafialnym w Rutkach (powiat zambrowski) znajduje się zbiorowy grób ułanów 2 Pułku, w którym spoczęli polegli w walkach września 1939 roku. Pamięć o poległych pielęgnują uczniowie miejscowej Szkoły Podstawowej, której patronem jest właśnie 2 Pułk Ułanów Grochowskich. To uczniowie tej szkoły dbają o porządek na zbiorowej mogile a z okazji świąt i rocznic zapalają również symboliczne znicze.

Dziś pomnik bezwzględnie wymaga renowacji. Z roku na rok pojawia się coraz więcej spękań elementów murowanych. Destrukcyjnie działają również porastające pomnik mchy. Naszą ideą jest zebranie funduszy, które pozwolą na renowację oraz zabezpieczenie mogiły przed niszczącym działaniem czasu. Chcielibyśmy również postawić przy bramie wejściowej na teren cmentarza tablicę informacyjną, opisującą toczone na tych terenach walki z udziałem 2 Pułku Ułanów.

Na początku 2017 roku podjęliśmy działania, które zmierzają do ustalenia możliwości prawnych i formalnych, związanych z planowaną przez nas renowacją pomnika. W dalszych krokach będziemy starać się pozyskać fundusze na ten cel.

Poniżej znajdują się zdjęcia stanu obecnego pomnika: