Pamięć o Nich żyje w nas

“Pamięć o Nich żyje w nas…” – akcja realizowana przez Stowarzyszenie Ułanów Grochowskich im. gen. Józefa Dwernickiego, której celem jest uchronienie od zapomnienia osób i miejsc związanych z 2 Pułkiem Ułanów Grochowskich.

Pielęgnowanie pamięci o 2 Pułku Ułanów jest naszym najważniejszym statutowym działaniem, które realizujemy od początku istnienia Stowarzyszenia Ułanów Grochowskich im. gen. Józefa Dwernickiego, czyli od 2003 roku. Przez te kilkanaście lat kultywujemy tradycje 2 Pułku Ułanów poprzez szeroki wachlarz działań, na który, między innymi składają się: udziały w rekonstrukcjach historycznych, udziały w obchodach świąt państwowych i kościelnych, organizowanie obozów i rajdów kawaleryjskich. W zakres naszych działań wchodzą również spotkania z uczniami zaprzyjaźnionych z naszym Stowarzyszeniem szkół, których patronem jest 2 Pułk Ułanów Grochowskich, organizowanie dla tych właśnie uczniów konkursów wiedzy historycznej oraz edukacyjnych wycieczek. Przez wiele lat spotykaliśmy się z weteranami, od których czerpaliśmy nieocenioną wiedzę. Dbamy również o systematyczne kontakty z Rodziną Pułkową.

Nasza działalność na terenie niemalże całego kraju spowodowała, iż kontaktują się z nami osoby i instytucje, które zwracają się do nas z zapytaniem o możliwość naszego wsparcia i współudziału przy realizacji różnego typu lokalnych inicjatyw i przedsięwzięć, mających na celu upamiętnienie osób lub wydarzeń ściśle powiązanych z historią 2 Pułku Ułanów. Jako powiernicy tradycji Białego Pułku oraz biało-granatowych barw w takich przypadkach nie możemy pozostać obojętni. Z uwagi na potrzeby, jakie zgłaszają nam lokalne środowiska chcemy zintensyfikować nasze wysiłki i wspólną pracą włączyć się w upamiętnienie ułanów 2 Pułku oraz miejsc walk, w których brał udział 2 Pułk Ułanów Grochowskich.

Od roku 2010, w którym to Zespół Szkół w Przebrodzie koło Suwałk otrzymał imię 2 Pułku Ułanów włączamy się finansowo w akcję „Przywrócić pamięć nazwiskom”. W trakcie tej akcji, w dniach pomiędzy 1 a 11 listopada, uczniowie oddają hołd spoczywającym na suwalskim cmentarzu ułanom 2 Pułku, zapalając symboliczne znicze, z których każdy opatrzony jest imienną tabliczką poległego ułana.

W roku 2013, w trakcie uroczystych obchodów 10-lecia naszego Stowarzyszenia udało się nam odsłonić wmurowaną w ścianę kościoła w Podkowie Leśnej tablicę poświęconą pamięci płk. Aleksandra Chajęckiego i rtm. Włodzimierza Suchodolskiego. To dzięki ich wsparciu i nieocenionej pomocy tworzyliśmy nasze Stowarzyszenie. Oprócz wspomnianych postaci, odsłoniętą tablicą upamiętniliśmy wszystkich „Ułanów Grochowskich, którzy poświęcili życie dla dobra Ojczyzny”.

W tym samym roku włączyliśmy się w budowę pomnika poświęconego pamięci generała Mikołaja Waraksiewicza, który po roku intensywnych przygotowań został uroczyście odsłonięty w Mszanowie koło Nowego Miasta Lubawskiego. Inicjatywa budowy pomnika stała się przyczynkiem do organizacji kolejnych spotkań i imprez, w trakcie których okoliczni mieszkańcy pogłębiają swoją wiedzę z zakresu lokalnej historii, historii Polski oraz, między innymi dzięki naszemu udziałowi, poznają barwną historię 2 Pułku Ułanów.

Powyżej opisane wydarzenia, oraz wiele innych, w których bierzemy udział są wynikiem wewnętrznych potrzeb ich inicjatorów. Natomiast nam dają one do zrozumienia jak ważna, zasadna i potrzebna jest dbałość o wszystko co ulotne i zanikające pod wpływem nieuchronności czasu. To na naszych barkach spoczywa wielka odpowiedzialność aby miejsca, które są ściśle związane z historią 2 Pułku Ułanów zostały otoczone naszą opieką, tak aby pamięć o tych wydarzeniach i osobach była pielęgnowana przez pasjonatów lokalnej historii oraz młodych patriotów.

Czując na sobie ogromne brzemię oraz wewnętrzną potrzebę oddania hołdu naszym przodkom Zarząd Stowarzyszenia Ułanów Grochowskich im. gen. Józefa Dwernickiego podjął decyzję o konieczności zwrócenia szczególnej uwagi na działania, których efektem będzie uchronienie od zapomnienia miejsc i osób ściśle związanych z 2 Pułkiem Ułanów Grochowskich. Zarząd Stowarzyszenia określił listę zadań, które chcielibyśmy zrealizować w okresie najbliższych kilku lat. Z pełną świadomością zdajemy sobie sprawę, że cele, które sobie postawiliśmy będą od nas wymagały zaangażowania, w znacznej mierze skierowanego na pozyskiwanie funduszy, pozwalających na pokrycie nieuniknionych kosztów. Jesteśmy jednak przekonani, że wspólnym wysiłkiem i przy wsparciu otaczających nas ludzi dobrej woli oraz przychylnych naszym działaniom instytucji uda nam się zrealizować zadania, które przed sobą stawiamy.

Naszą inicjatywę poparła pani Barbara Wachowicz, osoba niezwykle zasłużona dla narodu i państwa polskiego w dziedzinie kultury, oświaty i wychowania patriotycznego. Pani Wachowicz zgodziła się objąć nasze działania Patronatem Honorowym. Liczymy, że dzięki tej współpracy nasza akcja stanie się rozpoznawalna i zachęci do włączenia się w nią kolejne osoby, dla których pamięć o 2 Pułku Ułanów jest równie istotna.

Namawiamy Państwa do włączenia się w nasze działania przez wsparcie finansowe, które umożliwi nam realizację zadań, hasłowo opisanych w poniższym zestawieniu. Zachęcamy również do zapoznania się ze szczegółami poszczególnych projektów oraz postępów w ich realizacji.

 
Projekty planowane do realizacji na terenie Polski:
Grób płk. Cieślińskiego – Polanica Zdrój
Tablica informacyjna z życiorysem Puł_nika

Szczegóły projektu

Pomnik 2 Pułku Ułanów – Rzekuń
Rekonstrukcja zaginionych symboli kaw_ryjskich

Szczegóły projektu

Pomnik 2 Pułku Ułanów – cmentarz w Rutkach
Odnowienie pomnika oraz postawienie t_ic informacyjnych

Szczegóły projektu

Pomnik 2 Pułku Ułanów – cmentarz w Suwałkach
Odnowienie pomnika oraz postawienie t_ic imiennych oraz informacyjnych

Szczegóły projektu

 
Projekty planowane do realizacji na terenie Ukrainy:
Pomnik poświęcony żołnierzom Wojska Polskiego – Rudnia Baranowska (region korosteński, obwód żytomierski, Ukraina)
Plany budowy pomnika

_

Szczegóły projektu

Mogiła żołnierzy polskich z 1920 r. – Leżnica (obwód wołyński, Ukraina)
Plany renowacji mogiły

_

Szczegóły projektu

Wszystkie powyżej opisane przedsięwzięcia służą kultywowaniu pamięci o 2 Pułku Ułanów Grochowskich im. gen. Józefa Dwernickiego. W naszej ocenie są one niezwykle ważne dla upamiętnienia zarówno lokalnych historii jak i wydarzeń, które miały wpływ na przebieg obydwu Wojen Światowych. Chcemy także aby nasze działania zwróciły uwagę na potrzebę pielęgnowania pamięci o naszych przodkach a jednocześnie miały charakter edukacyjny, przekazując młodemu pokoleniu najwyższe wartości, jakimi są patriotyzm, świadomość historii własnego kraju oraz umiłowanie Ojczyzny.

Postępy naszych działań zamierzamy na bieżąco opisywać i przekazywać Państwu poprzez stronę internetową naszego Stowarzyszenia. Tu planujemy systematycznie umieszczać informacje, opisujące ważniejsze ustalenia dotyczące konkretnego projektu i wydarzeń z nim związanych. Liczymy na to, że dzięki takiej formie przekazu zachęcimy Państwa do obserwowania postępów w naszych działaniach. Wierzymy również, że będziecie Państwo czuć się uczestnikami tych przedsięwzięć, co z kolei pobudzi Państwa do włączenia się w naszą akcję i wsparcie naszych działań.

W przypadku chęci finansowego wsparcia naszych w/w działań prosimy o wpłatę dowolnej kwoty na nasze konto:

Stowarzyszenie Ułanów Grochowskich:
Alior Bank 74 2490 0005 0000 4500 8880 7687

Zbiórka środków finansowych na w/w cele zarejestrowana jest w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji pod nr. 2017/557/OR.

W przypadku chęci zasięgnięcia dodatkowych informacji namawiamy do kontaktu z nami za pomocą poczty elektronicznej (email hidden; JavaScript is required) lub telefonując na numer +48-604-607-108.