Grób płk. Cieślińskiego – Polanica Zdrój

Grobem płk. Witolda Cieślińskiego, znajdującym się na cmentarzu parafialnym w Polanicy Zdroju obecnie opiekuje się Towarzystwo Miłośników Polanicy. To przedstawiciele tego Towarzystwa dbają aby na grobie pułkownika płonął symboliczny znicz. Z uwagi na bardzo zły stan techniczny w 2016 roku lokalne władze podjęły decyzję o odnowieniu pomnika.

Razem z Towarzystwem Miłośników Polanicy podjęliśmy inicjatywę polegającą na umieszczeniu przy odnowionym pomniku tablicy informacyjnej opisującej życiorys Pułkownika, jego zasługi dla Wojska Polskiego oraz służbę w 2 Pułku Ułanów. Tym sposobem chcemy przedstawić postać Pułkownika osobom odwiedzającym jego grób.

W najbliższym czasie chcemy wraz z Towarzystwem Miłośników Polanicy opracować graficzny projekt wspomnianej tablicy informacyjnej, uzyskać akceptację lokalnych władz na postawienie takiej tablicy oraz spełnić wszelkie niezbędne formalności związane z tą inicjatywą.

Poniżej zamieszczamy zdjęcie przedstawiające obecny wygląd pomnika: