Przywrócić Pamięć 2016 – Suwałki

Już po raz kolejny nasze Stowarzyszenie włączyło się w akcję “Przywrócić Pamięć”, którą rokrocznie organizują uczniowie z Zespołu Szkół im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich z Przebrodu koło Suwałk. Akcja ma na celu upamiętnienie polskich żołnierzy pochowanych na suwalskim cmentarzu. Zachęcamy Państwa do obejrzenia galerii zdjęć oraz do zapoznania się z poniższym opisem organizowanej przez uczniów z Przebrodu akcji.

 

Przywrócić Pamięć 2016

Przebród to wieś leżąca na zachód od Suwałk. Należy do gminy wiejskiej Suwałki. Funkcjonuje tu Zespół Szkół składający się z przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum. Obie szkoły noszą imię 2 Pułku Ułanów Grochowskich.

W 2012 roku, w ówczesnej 2 klasie gimnazjum, narodził się pomysł akcji Przywrócić Pamięć. Początkowo działanie miało dotyczyć uczczenia poległych za Ojczyznę ułanów. Każdemu z poległych dedykowano odrębny znicz z tabliczką z jego imieniem i nazwiskiem, datą i miejscem śmierci. Miejscem gdzie zrealizowano pomysł był pomnik na cmentarzu w Suwałkach poświęcony poległym ułanom 2 Pułku.

Następnego roku (2013) akcję rozszerzono na groby żołnierzy polskich z lat 1919 -1920. Jest ich około 80. Na każdym żołnierskim grobie postawiono miniaturę flagi polskiej, a każdy z uczniów postawił znicz opatrzony plakietką z napisem kto i komu ten znicz zapala. Znicze ułańskie mają przytwierdzony proporczyk w barwach pułku, a znicze żołnierskie miniaturę flagi. Do akcji Przywrócić Pamięć przyłączyła się w 2013 roku Szkoła Podstawowa nr 9 w Suwałkach. Znicze na żołnierskich grobach miały przyciągnąć uwagę odwiedzających w listopadowe święta cmentarz i zachęcić do postawienia swego światełka.

Przez cztery pierwsze lata układ dni świątecznych w kalendarzu powodował, że istniała potrzeba wymiany wkładów w zniczach, aby płonęły one przez cały świąteczny czas. Dokonywali tego uczniowie pod opieką rodziców, którzy zadeklarowali swój udział w takim działaniu. Przez cztery lata wieczorem, w dniu wymiany, płonęły dalej wszystkie znicze. Miarą sukcesu tej akcji jest udział w niej co roku około 80% wszystkich rodzin związanych ze szkołą.

Przygotowania zaczynają się w połowie października. Trzeba przejrzeć znicze i włożyć do nich nowe wkłady, wymienić podniszczone proporczyki i miniatury flag, przygotować co roku nowe plakietki uczniowskie. Zajmują się tym starsze klasy gimnazjalne. Młodsi uczniowie biorą udział w klejeniu proporczyków do zniczy. Aby wszystko przygotować na czas, niejednokrotnie pojawia się konieczność pozostania dłużej w szkole. Chętnych nigdy nie brakuje. Potem pozostaje jeszcze zorganizowanie transportu i ustawienie zniczy na cmentarzu, a następnie zebranie zniczy, aby wykorzystać je w roku następnym.

W tym roku po raz 5 postawiliśmy znicze na suwalskim cmentarzu i choć dzień realizacji akcji był dniem wolnym od zajęć nie zabrakło ochotników z 2 i 3 klasy gimnazjum do pracy. W przeddzień Święta Niepodległości dodatkowy kłopot sprawiła pogoda, zasypując groby grubą warstwą śniegu.

Od 5 lat w dniach 1, 2 i 11 listopada pod pomnikiem ułańskim i na żołnierskich grobach płonie kilkaset zniczy – świadectw pamięci.

Tekst i zdjęcia: Stanisław Mackiewicz