Święto Pułkowe, Podkowiański Piknik Historyczny

W dniu 28 sierpnia nasze Stowarzyszenie obchodziło Święto Pułkowe, które tradycyjnie zorganizowaliśmy w Podkowie Leśnej. W tym roku nasze Święto miało charakter pikniku rodzinnego, skierowanego do mieszkańców Podkowy Leśnej oraz okolic. Piknik odbył się na terenie Pałacyku Kasyno, gdzie swoją siedzibę ma Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej.  Jako organizatorzy Pikniku, dla odwiedzających nas gości, przygotowaliśmy wiele atrakcji, wśród których znalazły się: pokaz władania białą bronią wykonana przez członków Stowarzyszenia, pokazy broni historycznej, pokaz sokolnictwa, dioramy oraz wystawę eksponatów dotyczącą 2 Pułku Ułanów. Dodatkowo na Pikniku można było odwiedzić stoisko z zabytkową bronią XX wieku, stoisko z bronią czarnoprochową XIX wieku, stoiska historyczne i edukacyjne. Bardzo dużym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród najmłodszych, cieszyły się również przejażdżki bryczką, oprowadzanki na koniach i kucach oraz  strzelnica polowa.

Obchody Święta Pułkowego rozpoczęliśmy od uczestnictwa w uroczystej mszy świętej, w kościele pw. św. Krzysztofa. Tradycyjnie, nasz udział we mszy św. zaznaczyliśmy wystawionym pocztem sztandarowym konno oraz odczytem, dotyczącym pamięci wszystkich kawalerzystów 2 Pułku Ułanów Grochowskich. Po zakończeniu mszy świętej, złożyliśmy kwiaty oraz zapaliliśmy symboliczne znicze pod tablicą, wmurowaną w zewnętrzną ścianę kościoła, poświęconą pamięci płk. Aleksandra Chajęckiego i rtm. Włodzimierza Suchodolskiego oraz wszystkich żołnierzy 2 Pułku Ułanów Grochowskich, którzy swe życie poświęcili dla dobra Ojczyzny.

Po zakończeniu pierwszej części obchodów, wraz z mieszkańcami Podkowy Leśnej przemaszerowaliśmy przez miasto na teren Pałacyku Kasyno, gdzie było zaplanowane rozpoczęcie rodzinnego Pikniku Historycznego.

Piknik rozpoczął się od uroczystego przekazania sztandaru z pocztu konnego do pocztu pieszego. Prezes Stowarzyszenia przywitał wszystkich przybyłych gości, wśród których znaleźli się również przedstawiciele Rodziny Pułkowej oraz grupa nauczycieli ze współpracującego z nami Zespołu Szkół im. 2 Pułku Ułanów z Przebrodu.

Po oficjalnym rozpoczęciu Pikniku przeszliśmy do serii pokazów. Jako pierwszy odbył się pokaz władania lancą i szablą oraz wykonanie kadrylu przez sekcję konną. Po tym pokazie przyszedł czas na prelekcję – krótki wykład na temat umundurowania oraz wyposażenia historii ułanów z okresu Królestwa Kongresowego. Prelekcję poprowadził członek naszego Stowarzyszenia – Hubert Zalewski. W następnej kolejności uczestnicy Pikniku mieli możliwość obserwowania pokazu szermierki, który został zaprezentowany przez Grodziski Klub Szermierczy. Kolejną atrakcją zarówno dla dzieci oraz i dorosłych był konkurs władania lancą z drewnianego konia, w trakcie którego zarówno młodzież jak i dorośli mogli sprawdzić swoje umiejętności w posługiwaniu się lancą i szablą. W nawiązaniu do tradycji jeździeckich i łowieckich uczestnicy Pikniku mogli również obejrzeć pokaz sokolniczy, w trakcie którego można było dowiedzieć się o trenowaniu sokołów oraz o sposobach polowania z nimi. Po pokazie sokolnictwa tematyka Pikniku powróciła do jeździectwa i wszyscy goście mieli możliwość obserwowania pokazu kadryla wykonanego przez sekcję jeździecką stajni TKKF Podkowa. Ostatnim pokazem była opowieść o życiu codziennym i historii germańskich wojów.

Stowarzyszenie Ułanów Grochowskich im. gen. J. Dwernickiego składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowań i organizacji Pikniku Historycznego oraz wszystkim uczestnikom i gościom. Szczególne podziękowania składamy pani dyrektor Alinie  Witkowskiej (Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej) za pomoc i zaangażowanie w organizację Pikniku Historycznego.