Poszukujemy informacji związanych z rzekuńskim pomnikiem ułanów

Stowarzyszenie Ułanów Grochowskich im. gen. Józefa Dwernickiego oraz miłośnicy historii rzekuńskiej ziemi poszukują informacji dotyczących pomnika poświęconego poległym ułanom z 2 Pułku Ułanów Grochowskich.

Uroczyste odsłonięcie pomnika odbyło się w 1928 lub 1929 roku (w informacjach źródłowych rok odsłonięcia pomnika nie jest jednoznacznie wskazany). Ułani polegli w trakcie walk z bolszewikami, które toczone były na ziemi rzekuńskiej w sierpniu 1920 roku i zostali pochowani w zbiorowej mogile, na cmentarzu parafialnym w Rzekuniu, obok mogiły marynarzy z 1 batalionu Pułku Morskiego.
Wspomniany pomnik znajduje się na cmentarzu parafialnym w Rzekuniu, jednak obecny jego wygląd odbiega od pierwotnego. Z cząstkowych informacji wynika, że przed II wojną światową na pomniku były umieszczone symbole kawaleryjskie (lanca, szabla i rogatywka), które zaginęły w trakcie niemieckiej okupacji. Dziś, wspólnymi siłami oraz przy wsparciu ludzi dobrej woli, chcemy odtworzyć historię i dotrzeć do informacji lub materiałów, które szczegółowo dokumentują wygląd pomnika sprzed II wojny światowej.
W związku z tym, zwracamy się z apelem o pomoc w poszukiwaniu źródłowych informacji nt. wspomnianego pomnika a w szczególności opisów, kopi artykułów z przedwojennej prasy lub zdjęć, na których będą widoczne wspomniane wcześniej kawaleryjskie symbole. Osoby, które dysponują poszukiwanymi przez nas dokumentami lub fotografiami, prosimy o kontakt e-mailowy Patriotyczny RzekunTomasz Deleżuch lub bezpośrednio do przedstawiciela naszego Stowarzyszenia pod numer telefonu 604-607-108. Liczymy, że dzięki Państwa życzliwości i pomocy, utrwalimy pamięć o Bohaterach naszej Ojczyzny i ocalimy ją od zapomnienia.