Śladami ułana Waraksiewicza – rajd rowerowy

Przedstawiciele naszego Stowarzyszenia wzięli udział w rajdzie rowerowym, zorganizowanym z okazji pierwszej rocznicy odsłonięcia pomnika generała Waraksiewicza. Już po raz drugi mieliśmy przyjemność poznawać lokalną historię w trakcie rajdu rowerowego, w towarzystwie osób, dla których pamięć o minionych wydarzeniach oraz osobach, które przyczyniły się do wolnej Polski, jest niezwykle ważna. Jesteśmy niezwykle zobowiązani, że pamięć o generale jest stale pielęgnowana przez inicjatorki budowy pomnika generała Waraksiewicza, nie tylko przy okazji rocznicy odsłonięcia pomnika lecz również przy wielu innych rocznicach i świętach, np. w Dniu Niepodległości lub z okazji Święta Zmarłych. Jako Stowarzyszenie Ułanów Grochowskich wierzymy, że pielęgnowanie pamięci o 2 Pułku Ułanów będzie w tym miejscu kontynuowane w sposób wzorowy a najważniejsze wartości, takie jak patriotyzm i miłość do Ojczyzny, będą umacniane w młodym pokoleniu oraz przekazywane kolejnym.

Poniżej przedstawiamy relację z wspomnianego powyżej rajdu rowerowego. Autorką relacji jest Elżbieta Olszta – bibliotekarka, inicjatorka budowy pomnika generała Waraksiewicza, współorganizatorka rajdu.

Śladami Ułana Waraksiewicza

Pod takim hasłem odbył się rajd rowerowy poświęcony pierwszej rocznicy odsłonięcia pomnika gen. bryg. Adolfa Mikołaja Waraksiewicza. Odsłonięcie pomnika odbyło się 23 sierpnia 2014 r. w sobotę poprzedzającą Dzień Matki Boski Częstochowskiej – patronki Ułanów Grochowskich.
Tegoroczna trasa rajdu rozpoczęła się w Jamielniku i biegła przez Gryźliny, Bratian, Mszanowo, Nowe Miasto Lub., Radomno, Jamielnik.
Chociaż celem radu było upamiętnienie życia i zasług byłego mieszkańca Tyliczek – wielce zasłużonego dla narodu polskiego w odzyskaniu niepodległości Polski – ułana i kawelerzysty – gen. bryg. A.M. Waraksiewicza, to jednak przy tej okazji uczciliśmy pamięć pomordowanych w czasie II wojny światowej mieszkańców naszej gminy.
W Gryźlinach zatrzymaliśmy się przy pomniku wzniesionym ku czci pomordowanych, gdzie historię związaną z hitlerowskim mordem przedstawił Mirosław Dajos – Radny Gminy oraz Agata Jabłońska – uczennica jamielnickiej szkoły. Nie pominęliśmy również cmentarza, na którym w ubiegłym roku odsłonięto obelisk upamiętniający spoczywających tam ewangelików.
W Mszanowie przy pomniku A.M.Waraksiewicza prelekcję nt. II Pułku Ułanów Grochowskich i tradycji związanych z pułkiem wygłosili Michał Wroński i Tomasz Deleżuch ze Stowarzyszenia Ułanów Grochowskich im. gen. Józefa Dwernickiego z Podkowy Leśnej k/Warszawy. Tu też inicjatorki pomnika oraz klubowicze jamielnickiego DKK przedstawili historię życia A.M. Waraksiewicza oraz przeprowadzili wśród uczestników rajdu konkursy i zabawy.
Wartę honorową przy pomniku pełniły harcerki z IV Drużyny Harcerskiej im. Fryderyka Chopina z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jamielniku.
Znicze zapaliliśmy również na grobie A. M. Waraksiewicza na nowomiejskim cmentarzu i przy pomniku upamiętniającym pomordowanych w Radomnie.
Zwieńczeniem rowerowej wyprawy było ognisko, zabawy i ułański śpiew. Rajd zabezpieczali strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Jamielniku.
Rajd odbył się 29.08.2015 roku i wzięło w nim udział ok. 40 osób, w tym jeden z uczestników trasę 34 km pokonał, biegnąc.
Organizatorem rajdu była Biblioteka Publiczna w Jamielniku we współpracy z inicjatorkami budowy pomnika, tj. Joanną Moczydłowską, Adrianną Michałkiewicz i Karoliną Kłosowską.
Elżbieta Olszta – jamielnicka bibliotekarka dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania rowerowego rajdu.