Podziękowanie dla Zespołu Szkół w Przebrodzie

Z okazji 5. rocznicy nadania szkołom w Przebrodzie imienia 2 Pułku Ułanów Grochowskich Stowarzyszenie Ułanów Grochowskich im. gen Józefa Dwernickiego składa całej Społeczności szkolnej podziękowania w uznaniu zasług na rzecz krzewienia tradycji kawaleryjskich i patriotycznych 2 Pułku Ułanów Grochowskich oraz za pielęgnowanie pamięci o Białych Ułanach. Jednocześnie życzymy wytrwałości w osiąganiu dalszych sukcesów, związanych z podtrzymywaniem tak ważnej wartości, jaką niewątpliwie jest pamięć o Bohaterach naszej Ojczyzny.

Szczególne słowa podziękowania kierujemy do uczniów Zespołu Szkół w Przebrodzie:

Drodzy Uczniowie!

W imieniu Zarządu oraz Członków Stowarzyszenia Ułanów Grochowskich im. gen. Józefa Dwernickiego składamy Wam serdeczne podziękowania za zorganizowanie tak wspaniałej uroczystości, związanej z obchodami Dnia Patrona oraz za to, że mogliśmy wziąć w niej udział. Odnosimy wrażenie, że nie było wśród Was ani jednego ucznia, który by nie włączył się czynnie w przygotowanie tak złożonego i niezwykle atrakcyjnego występu. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem Waszego zaangażowania.

Nasze słowa uznania nie dotyczą jedynie doskonale zorganizowanego Dnia Patrona lecz wszystkich działań, w które angażujecie się, w trakcie Waszych zajęć szkolnych jak również poza nimi, nie rzadko poświęcając swój czas wolny, aby w sposób godny upamiętnić Patrona Waszych szkół. My już dziś jesteśmy przekonani, że jeżeli pielęgnowanie pamięci o 2 Pułku Ułanów będziecie realizować na dotychczasowym poziomie, to będziecie stanowić doskonały przykład do naśladowania dla innych szkół z terenu całego kraju. My, jako stowarzyszenie, możemy wyrazić naszą dumę z tego, iż możemy współdziałać z tak wspaniałą młodzieżą. To Wasz widok chwyta nas za serca, kiedy zapoznajemy się z relacją z Waszej corocznej akcji, prowadzonej na suwalskim cmentarzu, gdzie to za Waszą zasługą płoną setki zniczy, oddając hołd i czcząc pamięć Polskich Bohaterów.

Słowa uznania kierujemy do Was wszystkich, natomiast ze szczególną prośbą zwracamy się do uczniów III klasy gimnazjum. To Wy, Drodzy Gimnazjaliści, już niebawem opuścicie mury szkoły w Przebrodzie. Jesteśmy przekonani, iż Wasze umysły, po wielu latach nauki, są przepełnione wiedzą z zakresu języka polskiego, matematyki oraz wielu innych, niezwykle ważnych i niezbędnych do dorosłego życia dziedzin. Jednak pozostajemy w nadziei, iż w Waszych sercach zawsze znajdzie się miejsce na pamięć o 2 Pułku Ułanów a wartości, które są symbolizowane przez biało-granatowe barwy będą nieustannie obecne w Waszym codziennym życiu. Mamy nadzieję, iż pomimo wielu nowych obowiązków, znajdziecie czas aby wziąć czynny udział w akcji „Przywrócić Pamięć” lub w innych działaniach, związanych z kultywowaniem pamięci o Białych Ułanach, dając w ten sposób nieoceniony przykład Waszym młodszym koleżankom i kolegom. To do Was, Drodzy Gimnazjaliści, kierujemy słowa naszego poety Jana Kochanowskiego:

„A jeśli komu droga otwarta do nieba,
Tym, co służą Ojczyźnie. Wątpić nie potrzeba,
Że co im zazdrość ujmie, Bóg nagradzać będzie…”.

Zarząd oraz Członkowie
Stowarzyszenia Ułanów Grochowskich
im. gen. Józefa Dwernickiego