Rekonstrukcja Bitwy pod Olszynką Grochowską

W dniu 7-go marca Stowarzyszenie wzięło udział w obchodach oraz rekonstrukcji „Bitwy pod Olszynką Grochowską”. To tutaj 25 lutego 1831 r. rozegrała się najbardziej krwawa bitwa powstania listopadowego, w której przeważającej liczebnie armii feldmarszałka Iwana Dybicza czoło stawiły polskie wojska. Inscenizacja miała miejsce w miejscu historycznym, niedaleko pomnika będącego równocześnie zbiorową mogiłą uczestników tego krwawego wydarzenia. Znajduję się tu także aleja chwały upamiętniająca osoby szczególnie oddane Polsce. Pomiędzy tablicami z nazwiskami ważnych oficerów Wojska Polskiego, osób duchownych, poetów oraz wyróżnionymi cywilami jest także głaz pamięci gen. dyw. Józefa Dwernickiego – wybitnego oficera 2 Pułku ułanów Grochowskich.

W XIX wiecznych mundurach wystawiliśmy konno pełną sekcje. Bitwę poprzedziły uroczystości, które miały miejsce w parku im. płk. Jana Szypowskiego „Leśnika” na terenie Szkoły Muzycznej tzw. Dworku Chłopickiego (ul. Grochowska róg Kwatery Głównej), gdzie odbyła się odprawa wojsk. Po odprawie wraz z mieszkańcami Warszawy przemieściliśmy się na pole bitwy. Przed inscenizacją obyły się pokazy grup rekonstrukcyjnych uczestniczących w wydarzeniu.