Bitwa pod Kockiem 2014

Czwartego października delegacja naszego Stowarzyszenia udała się w rejon Bitwy pod Kockiem w celu złożenia wiązanek oraz zapaleniu zniczy na grobach poległych ułanów z 2-go Pułku Ułanów Grochowskich im. gen. Józefa Dwernickiego, który to pułk w dniach 1-5 października 1939 roku walczył z Niemcami, w ramach Polskiej Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” gen. Kleeberga.
Rozpoczęliśmy od Celestynowa, gdzie pochowany jest płk. A. Chajęcki (D-ca I plutonu II szwadronu 2 Pułku Ułanów). Po drodze do Woli Gułowskiej odwiedziliśmy miejscowość Kalinowy Dół, gdzie 3 Pułk Strzelców Konnych w dniach 5-6 października 1939 roku wpadł w zasadzkę i poniósł ciężkie straty.
W Woli Gułowskiej, na cmentarzu parafialnym, zapaliliśmy znicze oraz złożyliśmy wiązankę przy pomniku. Kierując się w stronę wsi Turzystwo w odległości ok. 500 m od cmentarza znajduje się obelisk upamiętniający miejsce śmierci pchor. pchor. Zbigniewa Szweycera z 2 Pułku Ułanów (szwadron CKM – zginął 4 października 1939 r.) – po krótkiej modlitwie zapaliliśmy znicz kapralowi.
Następnie odwiedziliśmy miejscowość Adamów, gdzie pochowany jest ułan Alfons Michniewicz. W Kocku zapaliliśmy znicze na cmentarzu wojskowym oraz odwiedziliśmy muzeum.
Kolejnym punktem naszego wyjazdu było znalezienie miejsca gdzie w dniu 1 października 1939 roku płk. Chajęcki za pomocą działka ppanc. oraz rusznicy przeciwpancernej wz.35 zniszczył trzy pancerki, które jechały z Kocka do Radzynia Podlaskiego (w jednym z pojazdów znaleziono mapy z dyslokacją wojsk npla). Obecnie miejsce te znajduje się na wzniesieniu w lesie tuż za obwodnicą Kocka (jadąc w kierunku Radzynia Podlaskiego, po prawej stronie znajduje się krzyż, który jest ogrodzony metalowym płotkiem).
Ostatnim, jakże ważnym miejscem na trasie naszego wyjazdu, jest Serokomla, gdzie pochowany jest rtm. Marian Tadeusz Cyngott, dowódca 3 szwadronu, który zginał w Serokomli dnia 2 października 1939 roku.