Zarząd stowarzyszenia

Prezes zarządu
Jakub Feluch
Sekretarz
Kamil Kaczorowski

 

Wiceprezes zarzadu
Grzegorz Turek

 

Skarbnik
Wojciech Kalinowski