Prezentacja albumu “Znak Ojczyzny”, Warszawa

_

W Muzeum Ordynariatu Polowego odbyła się prezentacja albumu autorstwa o. dra hab. Eustachego Rakoczego ZP pt. “Znak Ojczyzny. Jasnogórski ryngraf w polskiej tradycji rycersko-żołnierskiej”, w którym przedstawiciele Stowarzyszenia wzięli udział. Organizatorem spotkania było Muzeum Ordynariatu Polowego i Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego. Na spotkaniu o. Rakoczemu została wręczona pamiątkowa szabla wykonana przez Marka Sobuckiego.  Nie obyło się bez pokazania przywiezionych ze sobą z Częstochowy przez o. Rakoczego ryngrafów. Jednym z nich był ryngraf wręczony przez nasze Stowarzyszenie (link do wydarzenia) z okazji 70 urodzin o. Eustachego Rakoczego.