Rajd rowerowy Śladami Miejsc Pamięci Narodowej

W połowie zeszłego roku nasze Stowarzyszenie otrzymało zaproszenie do współdziałania w projekcie budowy pomnika generała Adolfa Mikołaja Waraksiewicza. Całe przedsięwzięcie związane z budową i uroczystym odsłonięciem pomnika oraz wieloma imprezami towarzyszącymi (np. rajd rowerowy, koncerty patriotyczne, konkurs historyczny) realizowane jest przez Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Jamielnik i wspierane jest przez władze samorządowe gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie oraz powiatu nowomiejskiego (woj. warmińsko-mazurskie).

Ze względu na postać generała Waraksiewicza, który dowodził (1929-1931) Brygadą Kawalerii “Suwałki” Członkowie Zarządu naszego Stowarzyszenia zdecydowanie wyrazili aprobatę dla idei budowy pomnika i jednogłośnie zadeklarowali chęć współdziałania.

Na dzień dzisiejszy Nasze Stowarzyszenie, wyrażając chęć pomocy i wsparcia tego przedsięwzięcia weszło w skład Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Generała Brygady Adolfa Mikołaja Waraksiewicza.

Uroczyste odsłonięcie pomnika odbędzie się 23 sierpnia 2014 r.

Zachęcamy również do zapoznania się z opisem przedsięwzięcia, związanego z budową pomnika generała Waraksiewicza, zamieszczonego na stronie internetowej Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Wsi Jamielnik (tutaj).

Więcej informacji o przedsięwzięciu, związanym z projektem budowy i postępami prac nad pomnikiem, oraz postacią samego generała Waraksiewicza będziecie mogli Państwo niebawem przeczytać na naszej stronie.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją oraz galerią zdjęć z rowerowego rajdu Śladami Miejsc Pamięci Narodowej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie, w którym uczestniczyli również przedstawiciele Stowarzyszenia Ułanów Grochowskich im. gen. Józefa Dwernickiego.

Autorką poniższej relacji jest jedna z inicjatorek pomysłu budowy pomnika, uczennica Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie – Karolina Kłosowska.

W sobotę, 10 maja 2014 o godzinie 9.00 rozpoczął się całodniowy rajd rowerowy Śladami Miejsc Pamięci Narodowej w Gminie Nowe Miasto. Rajd historyczny został zorganizowany jako jedna z imprez towarzyszących zbliżającym się uroczystościom odsłonięcia pomnika gen. bryg. Adolfa Mikołaja Waraksiewicza w Mszanowie. Każdy uczestnik rajdu miał do pokonania ponad 50. kilometrów, co okazało się nie lada wyzwaniem. Siła naszej woli oraz poczucie misji sprawiły, że z dopisującym humorem i uśmiechem na zmęczonych twarzach wróciliśmy cali i zdrowi, a co najważniejsze – bogatsi o nową wiedzę. Trasa rajdu zaczęła się w Jamielniku i prowadziła przez: Gryźliny – Radmno – Chrośle – Nowy Dwór – Nawrę – Nowe Miasto Lubawskie – Mszanowo – Bratian – Jamielnik. Pokonując tę trasę, robiliśmy przerwy w miejscach, gdzie stoją pomniki poświęcone poległym w czasie II wojny światowej. W każdym z tych miejsc mieliśmy czas na chwilę refleksji. Dzięki dr. historykowi Andrzejowi Koreckiemu, historykowi regionaliście Markowi Połomskiemu, Mirosławowi Dajosowi i nauczycielce historii Urszuli Wachowiacz udało nam się poznać rąbek lokalnej historii z czasów II wojny światowej oraz przybliżono mam losy wielu poległych mieszkańców i ich rodzin.

Z Jamielnika w trzech grupach udaliśmy się do Gryźlin, gdzie Mirosław Dajos przedstawił krótki zarys wydarzeń, jakie miały tam miejsce oraz wyczerpująco wyjaśnił okoliczności, w których dokonano mordu na okolicznych mieszkańcach. Po minucie ciszy i złożeniu przy pomniku kwiatów i zapaleniu symbolicznych zniczy udaliśmy się w dalszą drogę. Podziwiając okolicę dotarliśmy do Radomna, gdzie “po ścieżce historii’’ oprowadziła nas miejscowa pasjonatka lokalnej historii Urszula Wachowiacz, która oprócz interesującej prezentacji tablic z lokalnymi dokumentami faktograficznymi, zaprosiła wszystkich uczestników do szkoły (gdzie pracuje) na mały poczęstunek, gdzie zajadając się tradycyjnymi przysmakami mogliśmy również podziwiać zgromadzone w Lokalnej Izbie Pamięci zbiory dawnej kultury.

Kolejnym z naszych celów było zapalenie zniczy przy monumentalnym pomniku w Nawrze, poświęconym ponad 200. ofiarom faszystowskich egzekucji, które dokonane były w okolicznych lasach. Miłym akcentem było powitanie uczestników rajdu przez komendanta Hufca ZHP Nowe Miasto Lubawskie – pwd. Rafała Żurawskiego wraz z grupą harcerzy. Informacje o okolicznościach związanych z wojennym dramatem przekazał dr Andrzej Korecki. Z Nawry, powiększony o gwiździńskich rajdowiczów peleton pojechał do grobu gen. bryg. Adolfa Mikołaja Waraksiewicza w Nowym Mieście Lubawskim. Historię II Pułku Ułanów Grochowskich, w którym Waraksiewicz w latach 1918-1920 pełnił dowództwo, przedstawił Tomasz Deleżuch – wiceprezes Stowarzyszenia Ułanów Grochowskich im. gen. Józefa Dwernickiego z Podkowy Leśnej. Jednym z ostatnich przystanków wpisanych w plan rajdu było Mszanowo. To właśnie tutaj przy Urzędzie Gminy stanie pomnik gen. bryg. Adolfa Mikołaja Waraksiewicza. Jadąc do Bratiana spotkała nas miła niespodzianka! Do naszego rajdu przyłączył się konny patrol Bractwa Rycerskiego XXVI Chorągwi Bratian, który poprowadził miłośników historii do pomnika w Bratianie.

Zmęczeni trudami wyprawy odpoczęliśmy w Krainie Brata Jana w Bratianie, gdzie czekało na rajdowiczów szereg atrakcji: ognisko, pieczone kiełbaski, średniowieczne tańce, pokazy walk rycerskich, strzelanie z łuku pod czujnym okiem instruktora oraz wiele innych niespodzianek, które przygotował Andrzej Andrzejewski – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Mszanowie. Na koniec, każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom.

Z Bratiana pozostało nam jedynie pokonać trasę do Jamielnika. Okazało się jednak, że 14. kilometrowy odcinek był wyjątkowo trudny do pokonania, jednak udało się i to jest najważniejsze. Mamy nadzieję, że kolejny rajd nastąpi już za rok!

Karolina Kłosowska