Rekonstrukcja Bitwy pod Olszynką Grochowską 2014

Dnia 8 marca 2014 br nasze Stowarzyszenie brało udział w rekonstrukcji „Bitwa pod Olszynką Grochowską”. To tutaj w 1831 roku, przeważającej liczebnie armii feldmarszałka Iwana Dybicza czoło stawiły polskie wojska. Inscenizacja miała miejsce w miejscu historycznym, niedaleko pomnika będącego równocześnie zbiorową mogiłą uczestników tego krwawego wydarzenia. Znajduję się tu także aleja chwały upamiętniająca osoby szczególnie oddane Polsce. Pomiędzy tablicami z nazwiskami ważnych oficerów Wojska Polskiego, osób duchownych, poetów oraz wyróżnionymi cywilami jest także głaz pamięci gen. dyw. Józefa Dwernickiego – wybitnego oficera 2 Pułku ułanów Grochowskich.

W XIX wiecznych mundurach wystawiliśmy konno pełną sekcje oraz jednego spieszonego ułana . Bitwę poprzedziły uroczystości, które miały miejsce przy Państwowej Szkole Muzycznej I st. Nr 3 im. Juliusza Zarębskiego. Miała tu miejsce przemowa aktora, który wcielając się w postać poległego w bitwie gen. Żymirskiego zagrzewał wojska do nadchodzącej walki z Rosjanami.

Kolejnym elementem rekonstrukcji był pokaz musztry kawaleryjskiej. Pomimo dużego zróżnicowania grup rekonstrukcyjnych (cztery sekcje), udało się zaprezentować fragmenty wyszkolenia kawaleryjskiego.

Za udostępnienie zdjęć dziękujemy Panu Bartoszowi Morąg.