Stanisław Krasnodębski

Stanisław Krasnodębski
Imię i nazwisko: Stanisław Krasnodębski
Stopień: Plutonowy
Data urodzin i śmierci: 22.12.1915 – 19.05.1944
Miejsce pochówku: Cmentarz Wojenny na Monte Cassino
[Nr grobu VII-D-4]
Odznaczenia: Krzyż Walecznych
Urodzony w rodzinnej wsi Wierzbice Górne w gminie Repki w powiecie Sokółka pow. Podlaski. Ukończył 7-klasową szkołę podstawową w Karskich. W roku 1937 został powołany do służby wojskowej w 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Suwałkach. W 2 Pułku Ułanów ukończył szkołę podoficerską w stopniu kaprala. We wrześniu 1939 roku wraz ze swoim pułkiem uczestniczy w walkach. Po walkach pod Rutkami 2 Pułk uległ rozbiciu na dwie grupy. Pierwsza przebiła się na południe i zakończyła swój szlak bojowy w zgrupowaniu ZAZA generała Zygmunta Podhorskiego biorąc udział w bitwie pod Kockiem na odcinku Woli Gułowskiej. Druga, w której znajdował się Stanisław Krasnodębski, skierowała się na Wołkowysk. W Wołkowysku utworzono 102 rezerwowy Pułk Ułanów, który wszedł w skład ugrupowania generała Przeździeckiego. 102 Pułk Ułanów brał udział w obronie Grodna by po rozbiciu w dniu 23 września przekroczył granicę litewską. Stanisław Krasnodębski został internowany w obozie w Wiłkowyszkach. Wiosną 1940 roku Litwa została zajęta przez ZSSR. S Krasnodębski trafia do obozu dla jeńców w Juchnowie bardziej znanym jako Pawliszczew Bor. W obozie tym przebywał do wiosny 1941 roku. Z obozu w Juchnowie sporą grupę jeńców polskich, w której był również Stanisław Kranosbęski skierowano z koło polarne na Półwysep Kolski nad rzekę Ponoj z zamiarem budowania lotniska. Pobyt w Ponoj przerwał wybuch wojny niemiecko-sowieckiej. Wobec szybkich postępów armii niemieckiej w głąb ZSSR i możliwości zajęcia Półwyspu Kolskiego od strony Finlandii, jeńców z Ponoj przetransportowano do obozu w Juły (Talicy) Po ugodzie Sikorski – Majski znalazł się w Tatiszczewie gdzie tworzono 5 Dywizję Piechoty która weszła w skład Armii Polskiej w ZSSR pod dowództwem generała Andersa. Początkowo został przydzielony do zwiadu w 14 Pułku Piechoty by po reorganizacji jaka miała miejsce już na Bliskim Wschodzie trafia do 15 Pułku Rozpoznawczy przemianowanego później na 15 Pułk Ułanów Poznańskich. Z pułkiem tym przebył szlak od Iranu przez Irak, Egipt aż do Włoch. Stanisław Krasnodębski zginął w dniu 19 maja 1944 r w bitwie zwanej bitwa o Monte Cassino podczas wypadu 15 Pułku Ułanów i Pułku Ułanów Karpackich na umocnione pozycje niemieckie Pizzo Corno i wzg. 893. Opis śmierci znajduje się w książce Melchiora Wańkowicza “Monte Cassino”. Stanisław Krasnodębski pośmiertnie odznaczony został Krzyżem Walecznych i awansowany do stopnia plutonowego. Pochowany został na cmentarzu polowym w miejscowości Aquafondata by po ekshumacji spocząć na Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino w grobie o numerze VII-D-4.
Bibliografia:
Media: