Podpisanie porozumienia o współpracy z WKU Warszawa-Ochota

W dniu 13 sierpnia 2013 roku zostało zawarte pisemne porozumienie o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Ułanów Grochowskich im. gen. Józefa Dwernickiego a Wojskową Komendą Uzupełnień Warszawa-Ochota.
Porozumienie zostało zawarte z uwagi na potrzebę wspólnego działania na rzecz obronności państwa, jak również potrzebę utrwalania więzi byłych żołnierzy zawodowych z Siłami Zbrojnymi RP, w poczuciu wspólnego obowiązku wobec Ojczyzny, a także kształtowania patriotycznych, proobronnych i obywatelskich postaw.
Strony zawartego porozumienia będa współpracować w celu:
  • promocji Sił Zbrojnych,
  • prowadzenia działań edukacyjno-wychowawczych służących kształtowaniu postaw patriotycznych młodzieży i zachęcających ich do zaintersowania się sprawami wojska i służby wojskowej,
  • kultywowania tradycji oręża polskiego oraz ich popularyzowanie w społeczeństwie, szczególnie wśród młodego pokolenia,
  • kształtowania wśród społeczeństwa wysokiego prestiżu służby wojskowej,
  • pogłębiania żołnierskich więzi pomiędzy weteranami i rezerwistami Wojska Polskiego a żołnierzami czynnej służby Sił Zbrojnych RP.
W efekcie zawartego porozumienia, Stowarzyszenie Ułanów Grochowskich, miało przyjemność po raz pierwszy gościć przedstawicieli Wojskowej Komisji Uzupełnień Warszawa-Ochota, na Pikniku Kawaleryjskim, który odbył się dnia 1 września br. w Podkowie Leśnej.