Zawody strzeleckie, Warszawa

W dniu 13.03.2010r. na strzelnicy Związkowego Klubu Strzeleckiego „Hutnik” w Warszawie odbyły się zawody strzeleckie. W konkurencji „Miquelet” startowało dwóch uczestników w mundurach 2 Pułku Ułanów Królestwa Polskiego ale aż czterech członków naszego Stowarzyszenia. Poza dwoma umundurowanymi ułanami, jeszcze jeden kolega startował w ubiorze współczesnym (z przyczyn zdrowotnych), zaś ułan Krzysztof , prezentował barwy jegrów pruskich z Grenadier Jager kompanie von Sell aus Festung Glatz – drugiej grupy rekonstrukcji historycznych, do której należy. Zawody miały rangę I Edycji Pucharu Polski w Strzelectwie Czarnoprochowym. Konkurencja „Miquelet” to dźwięczna nazwa nadana strzelaniu na odległość 50m z gładkolufowego karabinu wojskowego z zamkiem skałkowym. Celem jest tarcza 120 x 120cm (czarne pole o średnicy 80cm). (relacja Hubert Z.)