Wielkanoc, Podkowa Leśna

Wielkanoc naszego Stowarzyszenia odbyła się na terenie ośrodka TKKF Podkowa. W rodzinnej atmosferze spotkaliśmy się z miłymi gośćmi m.in. rtm . Suchodolskim, córką płk. A. Chajęckiego, Państwem Dwernickimi a także synem rtm. M. Cyngotta. Po podzieleniu się jajeczkiem zasiedliśmy do stołu. Po posiłku wymienialiśmy się wspomnieniami, oglądaliśmy pamiątki 2 pu przyniesione przez gości a także planowaliśmy stworzenie muzeum 2 pu. Jak zwykle spędziliśmy mile czas w zacnym gronie.