Święto Niepodległości, Wręczenie Sztandaru, Grodzisk Mazowiecki

Ten dzień przeszedł do historii Stowarzyszenia jako dzień szczególny. Został nam przekazany Sztandar Pułkowy przez ostatniego żyjącego oficera 2pu rtm. Włodzimierza Suchodolskiego. Sztandar został tydzień wcześniej poświęcony w Częstochowie na Jasnej Górze przez o. Eustachego Rakoczego, Jasnogórskiego Kapelana Żołnierzy Niepodległości. Rano 11 listopada wyruszyliśmy 2 sekcjami z Podkowy Leśnej, gdzie znajduje się nasza stajnia, do Grodziska Mazowieckiego na miejsce uroczystości. Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą w Parafii Św. Anny. Kazanie wygłosił o. E. Rakoczy z Zakonu Paulinów, który specjalnie przyjechał na naszą uroczystość z Częstochowy. Po mszy nasz oddział wraz z przedstawicielami różnych środowisk wraz z sztandarami i licznymi gośćmi, udaliśmy się na pobliski skwer. Pod Pomnikiem Wolności zostały złożone wieńce od przedstawicieli różnych organizacji. Po przemówieniach okolicznościowych nastąpiła najważniejsza dla nas część czyli uroczystość przekazania Sztandaru Pułkowego. Ten sztandar został stworzony wiernie na wzór oryginalnego sztandaru 2pu, który obecnie przechowywany jest w Londynie w Instytucie Sikorskiego. 7 listopada nowy sztandar został poświęcony w Częstochowie ponieważ na jednym płacie widnieje wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej. 11 listopada w Grodzisku Maz., w Święto Niepodległości, zebrały się liczne osobistości związane z 2pu m.in.: o. E. Rakoczy, rtm W. Suchodolski (oficer 2pu), Roman Dwernicki (potomek gen. J. Dwernickiego), córka oficera 2pu płk. A. Chajęckiego i syn oficera 2pu rtm. M. Cyngotta, którzy dokonali symbolicznego wbicia gwoździ. Potem nastąpiło przekazanie sztandaru naszemu Stowarzyszeniu przez Pana Rotmistrza. Był to wzruszający moment dla każdego z nas. Historia spotkała się z teraźniejszością: oficer , który przeszedł szlak bojowy 2 pułku w roku 1939, był ranny w Bitwie pod Kockiem, osobiście przekazał nam Sztandar i odpowiedzialność za kontynuację tradycji i barwy 2pu. Wszystkich przepełniła wiara w sens naszych działań i postanowienie w trwaniu obranej drogi życiowej. Po wręczeniu nastąpiła prezentacja sztandaru przez poczet sztandarowy. Uroczystości zakończyły się uroczystym obiadem.