Przeprosiny

Zarząd Stowarzyszenia Ułanów Grochowskich im. gen. Józefa Dwernickiego serdecznie przeprasza Pana rtm. kaw. och. Mariana Stefańskiego za pominięcie jego osoby w relacji z wręczenia sztandaru 11-11-2010 w Grodzisku Mazowieckim. Stowarzyszenie Ułanów Grochowskich im. gen. Józefa Dwernickiego serdecznie dziękuje Panu rtm. kaw. och. Marianowi Stefańskiemu za nieodpłatne, charytatywne wykonanie wizerunku orła piastowskiego oraz wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej znajdujących się na płacie odtworzonego sztandaru Ułanów Grochowskich. Za ten dar jak i za ofiarną bezinteresowną pomoc w kultywowaniu tradycji Ułanów Grochowskich serdecznie dziękujemy!