Wigilia Stowarzyszenia, Podkowa Leśna

Stało się już tradycją, że naszą Wigilię obchodzimy w kawiarence w ośrodku TKKF Podkowa w Podkowie Leśnej. Wśród zaproszonych gości byli m.in. rtm. W. Suchodolski (oficer 2pu), M. Cyngott i P. Dwernicka. Po tradycyjnym posiłku odwiedziliśmy konie stojące w stajni. Jak zwykle panowała rodzinna atmosfera i nastrój wigilijny przy palącym się kominku.