Artykuł: “Od Suwałk do Stalagu IV C”; Autor: Piotr Siliniewicz

Autor wspomnień, Zygmunt Dziurda, urodzony w Warszawie 15 maja 1915 r., syn Ludwika i Marii1, w dzieciństwie i we wczesnej młodości mieszkał w Stolicy na rogu ulic Brackiej i Widok. Po ukończeniu szkoły powszechnej, naukę na poziomie gimnazjum, rozpoczął w renomowanym Zakładzie Naukowo – Wychowawczym Ojców Jezuitów w Chyrowie. Powszechny kryzys gospodarczy lat 1929 – 1935 znalazł swoje odbicie również w trudnej sytuacji finansowej wielu polskich rodzin. Dlatego też młody Zygmunt, po pierwszym roku pobytu w Chyrowie, wrócił do rodzinnego miasta, gdzie podjął decyzję o swoich dalszych losach. Wybór padł na karierę wojskową. Wykorzystując możliwość ochotniczego wstąpienia do kawalerii, wyjechał do Suwałk i rozpoczął służbę w 2 Pułku Ułanów Grochowskich im. Generała Dwernickiego. W dokumentach i w przekazach rodzinnych nie zachowała się data wstąpienia autora wspomnień do wojska. Z czasem, Zygmunt Dziurda skończył szkołę podoficerską (kierunek łączność) i awansował do stopnia kaprala. Następnie został podoficerem nadterminowym. Niewiele istnieje jednak informacji o szczegółach jego służby przed wojną. Ze wspomnień przekazanych rodzinie wiadomo, że w czasie skoku przez przeszkodę, uległ wypadkowi (upadek z konia) i od tego czasu nosił wąsy zasłaniające bliznę. Podczas kampanii wrześniowej 1939 r. przeszedł szlak bojowy od Suwałk, przez rejon Zambrowa, Pruszek Wielkich, Rutek, Puszczy Białowieskiej aż do pól bitewnych pod Kockiem. 6 października 1939 r., wspólnie z żołnierzami Dywizji Kawalerii „Zaza”, złożył broń i poprzez Dęblin, Radom i Częstochowę został przewieziony do Stalagu IV C w m. Mülberg. W niewoli pracował w pobliskiej fabryce chemicznej, a potem w niemieckich gospodarstwach rolnych. W 1942 r. uciekł do Warszawy gdzie, po uzyskaniu fałszywych dokumentów, m.in. prowadził sklep z dodatkami krawieckimi. Podczas Powstania Warszawskiego przebywał poza Warszawą (w okolicach Milanówka). Po wojnie uzupełnił wykształcenie i do emerytury pracował w centralach handlu zagranicznego. Zmarł 17 maja 1988 r. i pochowany został na cywilnych Powązkach w kwaterze nr 154 B. …….