Uroczystości przy grobie mjr. K. Szoslanda, Grodzisk Mazowiecki

Odbyła się Msza Święta i uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy na nagrobku Śp.  mjr. K. Szoslanda. Grób został całkowicie odrestaurowany dzięki Urzędowi Miejskiemu w Grodzisku Maz. oraz pomocy osób z miejscowego środowiska. Odsłonięcie tablicy jest zorganizowane z okazji 70 – tej rocznicy wybuchu II Wojny Światowej oraz Jubileuszu 90-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Na uroczystości zebrało się wielu znamienitych gości m.in.: rodzina mjr. Szoslanda,  przedstawiciele władz Grodziska Maz., PZJ i inni. Ułani z naszego stowarzyszenia wystawili wartę przy grobie oraz prezentowali sztandar 2 pu.