Pociecha, Puszcza Kampinoska

Pięciu ułanów wzięło udział w uroczystościach pod pomnikiem POS ‘Jerzyki’ we wsi Pociecha w Puszczy Kampinoskiej. Na miejsce dojechaliśmy rajdem przez Puszczę wraz z jeźdźcami z klubu jeździeckiego w Julinku. Powstańcze Oddziały Specjalne „Jerzyki’ (POS ‘Jerzyki’) zostały utworzone w październiku 1939 roku przez Jerzego Strzałkowskiego (pseud. Jerzy, Sybirak), działacza Związku Młodzieży z Dalekiego Wschodu. W ich szeregach w czasie wojny walczyło ok. 12 tys. żołnierzy. Od października 1939 do 1942 POS ‘Jerzyki’ działały samodzielnie, później weszły w skład Armii Krajowej. Żołnierze POS Jerzyki walczyli w oddziałach partyzanckich działających na terenie Wołynia, Wileńszczyzny, Podlasia, Mazowsza i Lubelszczyzny a następnie w Powstaniu Warszawskim. Samodzielna kompania Jerzyków walcząca na Starym Mieście przeszła kanałami na Żoliborz skąd przedostała się do Puszczy Kampinoskiej, gdzie w okresie od 28 sierpnia do 2 września 1944 r. w ramach „Grupy Kampinos”brała udział w licznych walkach. Pomnik wzniesiony we wsi Pociecha w Puszczy Kampinoskiej upamiętnia 5-dniową bitwę z okupantem. Zginęło w niej 12 żołnierzy AK;8 z POS ‘Jerzyki’ i 4 ‘Doliniaków’ z oddziału kawalerii por. Adolfa Pilcha.