10 – 24 sierpnia, III Obóz Kawaleryjski, g. Budy

W dniu 24 sierpnia zakończył się III Obóz Kawaleryjski zorganizowany przez nasze Stowarzyszenie. Tym razem odbył się w gajówce Budy w Puszczy Knyszyńskiej. W obozie uczestniczyło ok. 20 osób z różnych grup kawaleryjskich. Program obozu był bardzo napięty. Odbywały się wykłady m. in. z 1wszej pomocy, historii kawalerii, munduru, wiedzy o broni i weterynarii. Gościliśmy również płk. Janusza Tyma który przedstawił nam podstawy taktyki kawaleryjskiej, której elementy ćwiczyliśmy potem konno w terenie. Oprócz wykładów były zajęcia praktyczne tj. jazda konno i musztra pieszo. W zakres jazdy konnej wchodziła: musztra, władanie szablą i lancą a także woltyżerka. Dla słabiej jeżdżących były zajęcia na lonży i władanie szablą z drewnianego konia. Dzień zaczynał się o 6tej (dla wachty stajennej o 5.30) od śpiewania Kiedy Ranne Wstają Zorze., potem grupy rozchodziły się na zaprawę fiz. i woltyżerkę. O 8mej mieliśmy śniadanie i zaraz po nim jazdę konno. W tym czasie część ćwiczyła musztrę pieszo. Po jazdach było czyszczenie sprzętu, nauka z troczenia siodła itp. Po obiedzie odbywały się wykłady z różnych dziedzin dot. kawalerii. Dzień kończył się o 22giej. Cała noc była pełniona warta na terenie obozu. Czasami dzień kończył się ogniskiem ze śpiewaniem ułańsko-obozowych piosenek. Pod koniec obozu odbyły się egzaminy a wręczenie dyplomów miało miejsce w Grudziądzu dokąd pojechaliśmy na XX Zjazd Kawalerzystów II RP.