Konkurs wiedzy historycznej, dotyczącej tradycji, dziejów i historii 2. Pułku Ułanów Grochowskich.

Nasze Stowarzyszenie wraz z gronem pedagogów, zorganizowało konkurs wiedzy historycznej, dotyczącej dziejów, tradycji i historii 2 Pułku Ułanów Grochowskich im. gen. Józefa Dwernickiego. Konkurs został skierowany do uczniów szkół, których patronem jest właśnie 2 Pułk Ułanów Grochowskich. W konkursie wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Rutkach, Szkoły Podstawowej w Przebrodzie oraz Gimnazjum w Przebrodzie. Dla laureatów tego konkursu, nasze Stowarzyszenie oprócz nagród książkowych, przewidziało nagrody w postaci wycieczki edukacyjnej na Ukrainę, w pierwszych dniach lipca. W wyjeździe, oprócz laureatów konkursu, wezmą również udział członkowie naszego Stowarzyszenia i inni pasjonaci historii. W programie wyjazdu zaplanowane są takie atrakcje jak: uroczyste składanie wieńców przy pomniku generała Dwernickiego w Łopatynie, wizyta na lwowskim Cmentarzu Łyczakowskim i Cmentarzu Orląt, zwiedzanie Lwowa, Jazłowca, Kamieńca Podolskiego, wizyta w konsulacie i spotkanie z Konsulem RP we Lwowie.

Informujemy również o tym, iż wręczenie nagród laureatom konkursu z Rutek nastąpi w dniu 14 czerwca, w trakcie naszego wspólnego spotkania w Szkole w Rutkach. Laureatom konkursu przeprowadzonego w Przebrodzie nagrody zostaną wręczone w trakcie Pikniku Kawaleryjskiego w Suwałkach, w dniu 15 czerwca.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia składamy również podziękowania za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursu Pani Urszuli Ziębie ze Szkoły Podstawowej w Rutkach oraz Panu Stanisławowi Mackiewiczowi z Zespołu Szkół w Przebrodzie.

Poniżej przedstawiamy listę nagrodzonych osób. Laureatom konkursu oraz wszystkim jego uczestnikom gratulujemy posiadanej wiedzy, sumiennej i rzetelnej nauki, poczucia zaangażowania oraz wzorowej postawy związanej z pamięcią o 2 Pułku Ułanów Grochowskich.

 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 2 PUŁKU UŁANÓW GROCHOWSKICH – RUTKI

I MIEJSCE:

Jakub Kossakowski, kl. VI a
Magdalena Wnorowska, kl. V b
Karolina Zięba, kl. VI a

II MIEJSCE:

Edyta Maleszewska, kl. VI b
Elżbieta Sakowicz, kl. VI a
Jakub Tabędzki, kl. V a

III MIEJSCE:

Kacper Konopka, kl. VI b
Karolina Pietrucka, kl. VI a
Kamil Śleszyński, kl. V b

 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 2 PUŁKU UŁANÓW GROCHOWSKICH – PRZEBRÓD

I MIEJSCE:

Aleksandra Dermont, kl.VI
Agata Grygo, kl.VI
Katarzyna Jarząbska, kl. VI

II MIEJSCE:

Agnieszka Jarmołowicz, kl.V
Paula Natalia Jasińska, kl. V
Adrianna Sobolewska, kl. V

III MIEJSCE:

Monika Dyczewska, kl. V
Mateusz Milewski, kl. V
Sebastian Żabicki, kl. VI

 

GIMNAZJUM IM. 2 PUŁKU UŁANÓW GROCHOWSKICH – PRZEBRÓD

I MIEJSCE:

Małgorzata Grygo, kl. II
Krzysztof Niedziejko, kl. II
Karolina Pietrewicz, kl. III
Anna Przekop, kl. III

II MIEJSCE:

Barbara Aneszko, kl. II
Natalia Dębska, kl. I
Krystian Hlebowicz, kl. III

III MIEJSCE:

Michał Grygo, kl. III
Wojciech Pojawa, kl. III
Michał Wierzbiło, kl. III