Apel Jasnogórski, Częstochowa

W tym dniu delegacja w składzie: dowódca Michał Wroński, Kamil Kaczorowski, Ryszard Pakuła, Maciej Sekuła oraz Artur Stachurski udała się do Częstochowy na Jasną Górę aby złożyć hołd patronce 2 Pułku Ułanów Grochowskich oraz pomodliła się za zdrowie żyjących oficerów 2 Pułku. Także w tym dniu o godzinie 21.00 braliśmy udział w Apelu Jasnogórskim, który poprowadził Ojciec Eustachy Rakoczy. Apel ten poświęcony był również naszemu pułkowi. Podczas Apelu ułani ze stowarzyszenia wystawili wartę honorową obok obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej oraz jeden z ułanów trzymał wotum złożone na Jasnej Górze przez żyjącego oficera naszego pułku rtm. W. Suchodolskiego. Dowódca naszego Stowarzyszenia przeczytał raport. Po apelu została poświęcona odznaka pułkowa ułana Andrzeja Gmochowskiego. W tym dniu, przeor klasztoru ojciec Roman Majewski nadał Medal Konfederacji Jasnogórskiej płk. A. Chajęckiemu oraz rtm. W. Suchodolskiemu. Komunikat Kancelarii przeora Jasnej Góry: “Dnia 15 października 2008 roku pańskiego przewielebny ojciec przeor Roman Majewski za wierne żołnierskie głoszenie chwały Matki Bożej Częstochowskiej w pułku zaznaczonym Jej imieniem wyróżnił medalem Konfederacji Jasnogórskiej ostatnich oficerów 2 Pułku Ułanów Grochowskich: płk. A. Chajęckiego lat 92 i rtm. W. Suchodolskiego lat 96. Czcigodnym seniorom jasnogórskiej jazdy składamy gratulacje. Szczęść Boże w służbie ku chwale pułku maryjnego.” (Relacja M. Sekuła)

Posłuchaj:

Oglądaj Apel: